Kategórie
Blog

Ako zabezpečiť dom pred zlodejmi?

Ako zabezpečiť dom pred zlodejmi?

Každý kto vlastní dom, často vlastní splnený sen.  Preto býva veľkou životnou ranou, keď sa vysnívaná strecha mení pred očami na popol, alebo keď je znehodnotená inou živelnou pohromou. K bezmocnosti sa navyše pridáva neopísateľný hnev v prípade, že Vás niekto vykradne. Tomu všetkému môžete však zabrániť, ak riadne zabezpečíte svoj dom.

Možnosti zabezpečenie domu

 • mechanické zariadenia
 • GSM – bezdrôtové zabezpečovacie systémy
 • EZS – drôtové zabezpečovacie systémy
 • EPS – požiarne bezpečnostné systémy
 • kamerový systém
 • kamerový systém s možnosťou napojenia na web
 • domové telefóny
 • poistenie

Komplikácie nemá rád nikto, ani zlodeji nie: mechanické zariadenia

Mechanické zariadenia dokážu skomplikovať zlodejskú raziu, ktorá býva v prípade krádeže domov presne načasovaná. Čím viac mechanických bezpečnostných prvkov zabudujete, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa čas krádeže predĺži a polícia tak stihne doraziť na miesto činu včas. Medzi mechanicke zariadenia radíme predovšetkým bezpečnostné dvere vybavené bezpečnostnými zámkami, pričom sa odporúča siahať minimálne po dverách 3. bezpečnostnej triedy.

bezpščnostné dvere

Ďalší z bezpečnostných prvkov je okno. Existujú bezpečnostné fólie na sklenenú výplň, ktoré tlmia nárazy a zabráňujú rozbitiu skla. Drahšou variantou ochrany okien je zaopatrenie bezpečnostných skiel.

Veľmi populárným pri ochrane domu sa stáva bezpečnostný prvok tzv. generálny kľúč. Princíp fungovania kľúča spočíva v tom, že jediným kľúčom sa dajú otvoriť viaceré dvere a to na základe určených prístupových práv, ktoré boli majiteľovi kľuča pridelené. Takto sa zamedzí nepovoleným vstupom v obytných priestoroch a domácnostiach. Pri generálnom kľúči sa vlastník jedného kľúča dostane všade tam, kde má  oprávnenie vstúpiť.  Nastáva tak koniec nekonečným zväzkom kľúčov, lebo od teraz už stačí iba jeden jediný kľúč na osobu. Čo je ale z hľadiska bezpečnosti na generálnom kľúči najprínosnejšie, tak to, že jeho kópiu môže zaobstarať iba držiteľ bezpečnostnej karty a to len u správcu systému. V dnesšnej dobe šikovných zámočníkov, ktorí dokážu zhotoviť akúkoľvek kópiu kľúča (v rátanie toho od auta) a rôzne pomôcky na otvorenie zámku, je generálny kľúčový systém vzácnym riešením.

Medzi ďalšie zabezpečovacie zariadenia patrí aj sekčné, rolovacie alebo výklopné garážové brány. Tiež predokenné rolety, pevné mreže, pevné otváracie mreže, nožnicové alebo rolovacie a vjazdové brány, krídlové, posuvné alebo nesené brány, alebo tiež automatické závory.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia

EZS alebo elektrická zabezpečovacia signalizácia, je súbor prístrojov detekčných prvkov signalizujúcich nebezpečnú situáciu. Vyberať môžeme medzi drôtovým, bezdrôtovým alebo hybridným systémom EZS. Predstaviteľom bezdrôtového EZS je GSM bezpečnostný systém, pri  ktorom musí viezť ku každej jeho časti kábel. To je problémom ak sa ho snažíme nainštalovať už do hotového priestoru. Vyžaduje si sekanie stien, prípadne ťahanie drôtov skrz podhľady či lišty.

Čo sa týka funkčnosti, vyhotovuje sa spravidla spoločne so záložným zdrojom, pretože v prípade výpadku energie je inak systém úplne nepoužiteľný. Naproti tomu je nenáročný na údržbu, nevyžaduje si výmenu batérií a ponúka otvorenejšie možnosti pri výbere snímacích senzorov než bezdrôtové EZS. Detektorom môžu byť receptory pohybové, magnetické, na báze infračervených lúčov či mikrovĺn, protipožiarne, otrasové, tiesňové alebo kombinované. Bezdrôtové EZS sa hodia do nových priestor, lebo sú napájané batériami. EZS si však pýta minimálne ročnú revíziu všetkých bezdrôtových komponentov, lebo je pre ich funkčnosť nutné pravidelne meniť vybité batérie. Cenovo sú bezdrôtové komponenty EZS systému drahšie. Hybridný EZS je ideálnym riešením, pretože umožňuje kombinovať drôtové aj bezdrôtové komponenty tak, ako to umožňuje súčasný obytný priestor.

Elektronické zabezpečovacie systémy sa skladajú z alarmu, receptorov a z ústredne. Práve ústredňa je kľúčovým prvkom systému. Skrze ňu je totiž možno nastavovať spôsob funkčnosti celého systému ako celku a spracovanie dát. Aby bolo zabezpečenie čo najefektívnejšie, odporúča sa prepojiť EZS s kamerovým systémom, požiarnymi hlásičmi, elektronickým ovládaním garážových brán či vstupných dverí, alebo sirénami. Kamery je možné napojiť aj na internet, čo je veľká výhoda. Umožňuje to sledovať kamerové záznamy z dovolenky alebo z práce.

Zlodeji sa hrajú s nami, tak prečo by tomu nemohlo byť aj naopak?

V dome môžete inštalovať tiež najrôznejšie pasce, ktoré zlodeja zmätú, možno aj odradí od zrealizovaní lúpeže. Krádež domov je totiž veľká liga, často sa jedná o veľmi organizovaný, premyslený, vopred monitorovaný  a načasovaný zásah. Zlodeji týždne sledujú vás aj vašu rodinu, návyky, obvyklé príchody a odchody z prace i zo školy, sledujú na akéj úrovni si žijete, čo si obliekate atď… Stačí nestrážená hodinka a sú v dome. Zlodejov môžete odradiť už vo fáze rozhodovania, keď premýšľajú, či ste vôbec zaujimavým zdrojom bohatstva. Nastražte, pokojne aj nefunkčné,  kamery na viditeľná miesta alebo si kúpte úspornú lampičku, ktorej zapínanie sa dá načasovať tak, aby sa nepravidelne zažínala i zhasínala aj vo vašej neprítomnosti. Kamerami vytvoríte dojem vysoko stráženého domu, lampička zasa simuluje vašu prítomnosť, čím zabraňuje odhaleniu frekvencie opusteného domu.

Jazyk za zubami: pomyselnú pozvánku do domu si často vytvárate vy sami

To, čo zlodeja najčastejšie priláka, je získaná informácia o tom, že odchádzate na dovolenku. Bohužiaľ ste to často práve vy,  kto ju vypustí do sveta. Preto radšej mlčte o svojich výletoch a chváľte sa až zážitkami z ciest dovezenými. Internet a sociálne siete sú miesta, kde si v súčasnosti zlodeji vyberajú svoje obeti. Sledujú zverejnené fotografie, videá, priateľské väzby. Z toho všetkého odvodzujú vaše postavenie, kalkulujú prípadný zisk z razie na váš dom.

Poistenie: Stávka na istotu

Je veľmi ťažké udržať krok z vynaliezavosťou zlodejov, a tak nikdy nemáte stopercentnú záruku, že sa im ubránite. Preto je najistejšie uzatvoriť si kvalitné poistenie. Tu sa oplatí obrátiť sa na odborníkov, pretože výšku poistného plnenia veľa ovplyvňuje miera zabezpečenie vášho domu a ta je niekedy zložito špecifikovaná v obchodných podmienkach poistné zmluvy. Všeobecne platí: čím viac certifikovaných zabezpečovacích prvkov, tým vyššie poistné plnenie.

Zlodeja často odrádza už samotná moderná novostavba, lebo budí dojem, že disponuje najmodernejšou zabezpečovacou technikou.

Kategórie
Blog

Stavať jednopodlažný alebo dvojpodlažný dom?

Jednopodlažný alebo dvojpodlažný dom?

Sotjíte pred otázkou aký dom stavať? Poschodový dom aj bungalov majú svoje vlastné špecifické plusy a mínusy. Všeobcene však platí, že výhoda pre jedného človeka môže byť nevýhodou pre druhého. Z toho vyplýva, že neexistuje ideálna odpoveď na otázku „Jednopodlažný alebo dvojpodlažný dom?“, avšak existujú ideálne individuálne riešenie.

Najprv sa pozrieme na pozitíva aj negatíva poschodia či schodov a na zásadné rozdielnosti v ich voľbe. Neskôr sa zmienime o tom, čo všetko je treba si ujasniť, aby vzišiel jednoznačný konečný verdikt o tom, či je pre vašu rodinku vyhovujúci skôr poschodový dom alebo dom prízemný.

Bungalov

Bungalov je prízemnou modernou stavbou, ktorá sa snaží spĺňať potreby súčasnej populácie, akými sú bezbariérový prístup a tesne prepojenie obydlia s prírodou. V porovnaní so svojimi predchodcami – murovaný poschodový dom, ktorý je založený na priestore a pohodlnosti. Naopak bungalov sa vyznačuje praktickosťou a efektívnym pohybom vo vnútri domu.  To je umožnené vďaka plynulej nadväznosti funkčných zón a vďaka úplnému vyradeniu málo využívaných priestorov ako sú veľké chodby, predsiene alebo pivnice, už vo fáze projektu.

Výhody bungalov v porovnaní s poschodovou budovou

 • Úspory spojené s použitím ľahšieho muriva a obvodových stropných konštrukcií s nižšou nosnosťou. Stavebná konštrukcia totiž nemusí udržiavať záťaž v podobe ďalšieho poschodia.
 • Bezbariérový prístup.
 • Priamy vstup aj výhľad na záhradu.
 • “Nekonečný príbeh” = možnosť ľahšej prístavby.

Nevýhody prízemnéj stavby oproti poschodovej stavbe

 • Vyžaduje si väčší pozemok.
 • Vyššie tepelné straty vďaka väčšej ploche vonkajšieho obalu stavby.
 • Pri zlom dispozičnom riešení narušovanie intimity.

Poschodový dom

V prípade poschodového domu sa dá skvele architektonický vyhrať vrátane balkónov aj okien. Najväčšou prednosťou je potom jeho generačná funkcia, kedy vďaka poschodovému systému umožňuje spolužitie viacerých rodín pod spoločnou strechou bez narušovania súkromia.

Výhody poschodového domu oproti bungalovu

 • Úspory v podobe menšie potrebne strešné plochý.
 • Poskytuje väčšia mieru súkromia.
 • Vďaka kubickému tvaru si udržuje väčšie množstvo tepla.

Nevýhody dvojpodlažného domu oproti prízemnej stavbe

 • Schodisko, ktoré môže predstavovať nebezpečenstvo, sťažovať alebo znemožňovať pohyb invalidným osobám.
 • Množstvo neefektívne využitých priestorov.

Individuálne ideálne riešenie

Ak si ujasníte niekoľko dôležitých aspektov uvedených nížšie, môžete dôjsť k ideálnemu individuálnemu riešeniu v otázke koľko podlažný dom je pre vás ten vyhovujúci:

Aká je potrebná miera súkromia jednotlivých členov rodiny?

Aký je plánovaný počet členov rodiny?

Aké sú vaše preferencie v pohodlí a praktickosti?

Do aké miery plánujete využívať záhradu pre voľný čas?

Aký veľký dôraz kladiete na estetiku?

Aký je váš finanční strop?

Čo sa týka financií, bungalovy kúpite za rozhodne nižšiu cenu než poschodový dom. Ponuku lacných, kvalitných, dispozične premyslene usporiadaných bungalovov nájdete v našom katalógu projektov.

Kategórie
Blog

5 faktorov, ktoré zvážiť pri výbere fasády vášho domu

Exteriér vášho domu je to, čo vytvára prvý dojem, podtrháva jeho štýl a v ideálnom prípade nás láka prekročiť jeho prah. Voľbe správnej vonkajšej fasády vášho domova by sa nemala venovať o nič menšia pozornosť než tej vnútornej. Je to v podstate taký finálny make-up pre váš rodinný dom. Ako však iste viete, make-upom sa dá mnoho vylepšiť, ale rovnako aj mnoho pokaziť. Hlavne pokiaľ nie je zvolený s citom, v primeranom množstve a s ohľadom na štýl a osobnosť majiteľa domu. Čo všetko je teda potrebné vziať do úvahy, skôr ako vezmeme do ruky maliarsky valček?

 1. Moderný montovaný dom alebo rustikálna klasika?

Povrchový materiál či farebná paleta by mala ísť ruka v ruke so štýlom a charakterom domu. Rustikálne prvky zrejme nebudú to pravé pre minimalistický dom uprostred modernej štvrte. Rovnako tak by nebolo múdre zvoliť výrazné sýte farby pre vidiecky dom.

house-villa_GyAkZPuu
 1. Okná nie sú len na vetranie, ale aj na imidž

Aj váš dom určite ponúka architektonické prvky, ktoré pri troche kreativity dokážu dodať exteriéru ten pravý šmrnc. Tak sa ich nebojte využiť.  Vyzdvihnúť možno napríklad okenné rámy, dvere či balkóny. Kombinácia viacerých farieb je vhodná najmä pri tých neutrálnejších. Naberte však odvahu siahnuť aj po výraznejších kombináciách farieb. V tomto prípade ale treba byť opatrný, aby výsledok nepôsobil lacno.

 1. Váš dom je zrkadlom vašej osobnosti

Zovňajšok domu na prvý pohľad vypovedá aj o jeho majiteľovi. Čo by mal váš dom hovoriť okoloidúcim o vás? Vystihujú vás skôr decentnejšie krémové či zemité farby? Alebo ste veselá povaha, ktorá sa nebojí experimentovať s výraznými farbami? Umelecké duše môžu fasádu svojho domu povzniesť na úplne inú úroveň.

Dom zrkadlo Všej osbnosti
 1. Zasaďte farbu do kontextu

Vhodná kombinácia farby a materiálov na fasáde domu ešte nie je zárukou úspechu. Do úvahy treba vziať i bezprostredné okolie – záhradné prvky, plot a podobne. Preto je vhodné nad preferovanou farbou uvažovať už pri projektovaní domu. Ak má napríklad manželka v pláne obklopiť bungalov pestrofarebným okvetím, radšej siahnite po neutrálnejších odtieňoch.

house_zkJ0aI9u
 1. A čo na to vaši susedia?

Áno, je pravda, že váš dom je v prvom rade váš. Ak si ale s výberom farby neviete dať rady, odtrhnite pohľad od vášho domu a pozrite sa naň znovu z trochu širšej perspektívy. Je váš dom súčasťou uličnej zástavby, ktorá sa nesie v určitom štýle? Aké materiály a farebné tóny prevažujú vo vašom širšom okolí? Pozor, nemusíte kopírovať. Ideálne je zvoliť si farbu, ktorá bude unikátna, avšak v harmónii so svojim okolím.

san-francisco-houses_Mk2F1vt_

Inšpirujte sa aktuálnymi trendmi buď na internete, alebo sa poraďte s profesionálnym dizajnérom. Myslite nadčasovo, vonkajšok domu bude s vami dlhšie ako len jednu sezónu.  Fasáda nie je tričko, ktoré vyhodíte len preto, že už nie je v móde. Preto sa pri finálnom rozhodovaní riaďte vlastnou intuíciou a vkusom. A na záver jedna rada: Nenechajte sa príliš uniesť estetickou stránkou veci. Nezabúdajte, že steny vášho domu majú byť nie len krásne, ale aj funkčné.

Kategórie
Blog

Aký pôdorys montovaného domu si zvoliť?

Máte nádherný pozemok blízko centra či na predmestí. Presne tak, ako vám to vyhovuje. Vybrali ste si energeticky efektívny montovaný dom, ktorý chcete mať čo najskôr postavený. Potrebujete sa však rozhodnúť, ako presne bude vyzerať. Aký pôdorys je najlepší? Ako usporiadať miestnosti? Ukážeme vám, ako si vybrať projekt montovaného domu, aby ste si mohli overiť rady majstra staviteľa.

V prvom rade si potrebujete ujasniť, koľko spální a celkovo izieb potrebujete. Pracujete z domu? Zišla by sa vám oddelená pracovňa. Vyhovuje vám prepojenie kuchyne s obývačkou, prípadne spojenie WC s kúpeľňou? V tom by ste sa nemali prispôsobovať. Chcete v rámci stavby zakomponovať aj garáž? Premyslite si všetko ešte pred výberom projektu. Pôdorys domu môže byť klasický štvorec, obdĺžnik, pôdorys typu L alebo dokonca U. Veľmi závisí od pozemku a rozloženia izieb.

Ušetrite na energiách

Orientujte svoj dom správnym smerom. Využitie slnečnej energie je jedna z výhod montovaných domov. Orientácia na svetové strany ovplyvňuje budúce prevádzkové náklady a kvalitu vášho bývania. Všeobecne si ľudia obľúbili strany, kde sa slnko dlhšie zdrží, aby vyhrialo a presvetlilo miestnosti. Preto by ste mali obývačku, jedáleň i terasu orientovať na západ alebo juhozápad. Čo sa týka spálne, tak záleží na vás, či sa radšej so slnkom prebúdzate alebo si v izbe vychutnávate západ slnka. Kúpeľňa, kuchyňa a komora bývajú orientované na sever. O garáži nehovoriac.

Bungalov ako najčastejšia voľba

Nadčasovým riešením pre menšie rodiny, tvorené maximálne 4 členmi, je bungalov. Jednopodlažný domček s troma spálňami, kde sa neplytvá miestom. Mnoho ľudí nepremýšľa do budúcna a v najproduktívnejšom veku postavia veľký dom, ktorý po odlete detí z rodinného hniezda zíva prázdnotou. Preto je bungalov trvalým a aj úsporným riešením. V rámci pôdorysu sa dá postaviť i garáž alebo vybudovať terasa.

Súkromie v dvojpodlažnom dome

Vo väčšom dome má každý člen rodiny dostatok životného priestoru. Taktiež dvojnásobne využijete plochu pozemku, na ktorom staviate. Aj napriek tomu, že náklady na prevádzku sú vyššie, niektorí nedajú dopustiť na dvojpodlažný dom a rozdelenie na dennú a nočnú zónu. Čo sa týka súkromia, stojí za zmienku aj príchod návštev, priechod hluku a iné faktory. Musíte si už len zvážiť, čo má pre vás vyššiu prioritu – pohodlie alebo peniažky?

Dom na mieru je unikát

Vždy ste mali radi originalitu? Aj váš dom môže byť jedinečný. V tomto prípade vám však odporúčame veľmi podrobne sa porozprávať s projektantom. Môžete si vybrať aj úplne atypický pôdorys domu, ktorého cena sa ale môže vyšplhať až do neba. Obmedzení sme predsa len svojou fantáziou. Samozrejme, kvalitná firma by sa mala plne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov