Kategórie
Blog

Ako schladiť miestnosť montovaného domu?

Interiér montovaného domu môže byť často jedinou možnosťou ako ujsť pred vysokými teplotami počas horúcich letných dní. Čo však robiť v prípade, keď slnko prehreje aj vnútro montovaného domu a obyčajné vetranie stráca na význame, pretože neprinesie požadovanú úľavu? Poradíme vám. Možností máte hneď niekoľko.

Nevetrajte, radšej rekuperujte

V nízkoenergetických montovaných domoch môže pomôcť udržiavať príjemnú teplotu interiéru rekuperačná jednotka. Tá je síce primárne určená na eliminovanie tepelných strát pri riadenom vetraní počas zimného obdobia, no rovnako dobre sa dokáže uplatniť aj počas letných horúčav.

Narozdiel od klasického vetrania rekuperačná jednotka do interiéru nevpustí teplý vzduch, pretože bude v priebehu dňa do miestnosti privádzať iba vzduch ochladený v rekuperačnom výmenníku. V prípade prepojenia rekuperačnej jednotky s podzemným výmenníkom môže byť teplota privádzaného vzduchu schladená dokonca až na 12 °C. V noci môže byť interiér montovaného domu zasa ochladzovaný iba chladnejším vonkajším vzduchom. V tomto prípade vzduch obchádza rekuperačný výmenník a do miestnosti montovaného domu prichádza neohriaty.
Súčasťou kvalitnej rekuperačnej jednotky je filtrácia vzduchu, ktorá v konečnom dôsledku môže prospievať deťom a alergikom. Vzduch privádzaný rekuperačnou jednotkou je totiž zbavený peľových a prachových nečistôt, ktorým sa pri klasickom vetraní pomocou okien nie je možné vyhnúť.
Finančné náklady nie sú síce zanedbateľné, no s rekuperačnou jednotkou v montovanom dome môžete zabiť dve muchy jednou ranou. Téme rekuperácie tepla sme sa už v minulosti venovali, preto vám odporúčame prečítať si náš starší príspevok s názvom Rekuperácia.

S klimatizáciou vás vonkajšie teploty nebudú zaujímať

Ďalšiu možnosť schladenia miestností montovaného domu ponúkajú klimatizácie. Špičkové technológie súčasných klimatizačných jednotiek zamerané na maximálny chladiaci výkon pri zachovaní energetickej úspornosti vám kedykoľvek vytvoria optimálnu tepelnú pohodu.
Na výber pritom máte takmer neobmedzené možnosti rôznych značiek a modelových radov. Podľa typu umiestnenia vnútornej klimatizačnej jednotky si môžete vyberať z nástenných, kazetových, okenných alebo parapetných klimatizácií. Jednotlivé modelové rady klimatizačných jednotiek potom ponúkajú multisplitové alebo monosplitové prevedenia.
V praxi to bude znamenať to, že ak budete požadovať chladenie iba jednej miestnosti montovaného domu, tak vám postačí monosplitové prevedenie. Dôvod je jednoduchý. Monosplit prevedenie disponuje jednou vonkajšou a jednou vnútornou klimatizačnou jednotkou, ktorá bude umiestnená v miestnosti montovaného domu. Naopak pre chladenie viacerých miestností sú určené multisplitové klimatizácie. Multisplit prevedenie síce disponuje jednou vonkajšou klimatizačnou jednotkou, ale na ňu je možné napojiť až päť vonkajších klimatizačných jednotiek.
Klimatizácie využívajú rôzne špeciálne režimy, ktoré vám napríklad aj počas spánku dokážu samostatne vo vašej spálni prispôsobiť nielen optimálnu teplotu, ale aj vlhkosť vzduchu. Podobne ako rekuperačná, tak aj klimatizačná jednotka disponuje filtrami, ktoré zachytávajú baktérie a prachové častice. Klimatizačnú jednotku môžete navyše prostredníctvom telefónu alebo počítača riadiť aj na diaľku.

Mobilná klimatizácia ponúka zaujímavé riešenie

Tento typ klimatizácie sme mohli spomenúť aj v rámci vyššie uvedených klimatizačných jednotiek. Pre špecifiká ktoré ponúka, však pokladáme za vhodné venovať tomuto typu zariadenia osobitnú pozornosť. Mobilná klimatizácia totiž vo všeobecnosti patrí medzi najpredávanejšie klimatizácie.
Dôvodom jej obľúbenosti je ľahká prenosnosť, odpadá pomerne náročná montáž a v prospech vypovedá aj nižšia obstarávacia cena. Jedinou nevýhodou môže byť o niečo vyššia hlučnosť, ktorá je však v prípade mobilnej klimatizácie úplne pochopiteľná (mobilné zariadenie musí obsahovať aj komponenty vonkajšej klimatizačnej jednotky).
Mobilné klimatizácie ponúkajú nielen dostatočný chladiaci, ale podobne ako ich pevne zabudované alternatívy, aj primeraný vykurovací  výkon, ktorý postačí na vytvorenie tepelného komfortu miestností s objemom od 40 m3 do 100 m3.

Stropný ventilátor môže osviežiť

Tieto zariadenia samozrejme ani zďaleka nedokážu to, čo klimatizačné alebo rekuperačné jednotky, pretože vzduch v miestnosti neochladzujú. Vytvorením prúdenia vzduchu ho však dokážu aspoň osviežiť a viac-menej tým spríjemniť pobyt v miestnosti montovaného domu.

Pri výbere stropného ventilátora stoja za pozornosť najmä tie modely, ktoré sú schopné nepretržitej prevádzky aj pri náročných teplotných podmienkach. Nemusí ísť pritom o nejaký výraznejší problém, pretože na trhu je dostatočná ponuka stropných ventilátorov a niektoré typy spoľahlivo zvládajú vytvárať prúdenie vzduchu pri teplotách ktoré dosahujú aj 40°C.
Niektoré modely stropných ventilátorov umožňujú  vďaka reverznému motoru zmeniť smer prúdenia vzduchu, teda dokážu vzduch privádzať alebo odvádzať. Pri týchto ventilátoroch je potom samozrejmosťou zmena pohybu  prúdenia vzduchu v smere zospodu hore a naopak. Výbornou voľbou v rámci možností však môže byť stropný ventilátor, ktorý disponuje zvyčajne dvomi snímačmi teploty umiestnenými nad podlahou a pod stropom. Takýto stropný ventilátor potom vďaka ovládaču samostatne porovnáva vysoké i nízke teploty a zaisťuje tak jeho najefektívnejšiu prevádzku. Takáto funkcia je potom využiteľná aj v zimnom období.

Nielen v lete, aj počas zimy

Mnohí z nás v lete hľadajú útočisko v interiéri svojho domu. Namiesto vytúženého chládku nás však po otvorení dverí zvyčajne čaká horúčava podobná tej vonkajšej. Niet najmenších pochýb, že prehrievanie interiéru je nepríjemnou záležitosťou, ktorá si bude skôr či neskôr vyžadovať riešenie.
No a práve spomenuté alternatívy chladenia priestorov montovaného domu majú všetky predpoklady na to, aby vám vytvorili patričný tepelný komfort aj pri tých najvyšších vonkajších teplotách. Pridanou hodnotou je potom možnosť ich celoročného využívania.

Kategórie
Blog

Ktorá krytina na strechu montovaného domu je najlepšia?

Keramická škridla, plastový, či asfaltový šindel alebo plechová krytina? Ak ste si doteraz mysleli, že výber krytiny na strechu montovaného domu je jednoduchý, pravdepodobne ostanete sklamaní. Nemusí to byť vždy pravda a nie každá krytina, ktorá zodpovedá vášmu vkusu môže zdobiť strechu montovaného domu. Pred výberom bude potrebné zohľadniť viacero kritérií, ktoré môžu rozhodnúť akou krytinou napokon pokryjete strechu vášho montovaného domu. 

Trh však našťastie ponúka široké možnosti výberu a ak jeden druh krytiny nebude vyhovovať požiadavkám vašej strechy, tak budete môcť siahnuť po inom. Vhodne vybratá krytina na strechu potom bude môcť plniť spoľahlivo svoju funkciu a popritom dotvárať estetický vzhľad vášho domu. Aké kritériá bude teda potrebné zobrať do úvahy, aby krytina zabezpečila ochranu vášho domu počas celej doby jeho životnosti? Odpoveď nájdete v nasledujúcich riadkoch.

Sklon strechy bude rozhodujúci

Vo všeobecnosti sa strechy delia na ploché, šikmé a strmé. Sklon strechy sa potom vyjadruje ako uhol strešnej roviny ktorý uzatvára s vodorovnou rovinou a najčastejšie sa úvadza v stupňoch. No a práve uhol sklonu strechy može podstatným spôsobom ovplyvniť výber strešnej krytiny.

Každá krytina na strechu má totiž zadefinovaný hraničný sklon alebo jednoduchšie povedané bezpečný uhol pod ktorým musí byť položená na strechu montovaného domu. Iba v tomto prípade môže strešná krytina plnohodnotne plniť svoju ochrannú funkciu. Napríklad položenie krytiny určenej pre vyššie sklony striech na strechu s minimálnym sklonom môže mať za následok zatekanie dažďovej vody. Od dodržania sklonu sa však odvíja aj stabilita krytiny. Položenie niektorých druhov krytiny na strechy s vyšším sklonom si preto môže vyžadovať kotvenie, ktoré by pri inom uhle strechy potrebné nebolo. Pri výbere konkrétnej krytiny si preto všímajte odporúčania výrobcu.

Veľa napovie životnosť krytiny

Dobrým výberom strešnej krytiny s dlhou životnosťou môžete dosiahnuť funkčnosť strechy  montovaného domu bez toho, aby ste ju museli niekedy v budúcnosti meniť. V súčasnosti vyrábané strešné krytiny disponujú rôznou životnosťou, ktorá  zodpovedá vlastnostiam použitého materiálu. Asfaltová krytina tak môže mať životnosť 50 rokov, no napríklad betónové alebo keramické škridle vám môžu slúžiť pokojne 80 až 100 rokov. Podobnú životnosť však môžu dosahovať aj plechové strešné krytiny. Samostatnou kapitolou sú potom krytiny z bridlice, ktoré môžu váš dom chrániť viac ako 150 rokov.

Odolnosť nemôže ostať bez povšimnutia

Minimálna nasiakavosť, mrazuvzdornosť a mechanická odolnosť voči prelomeniu. Všetky tieto vlastnosti by mala mať strešná krytina na to, aby dokázala odolávať akýmkoľvek nepriaznivým vplyvom počasia. Vo všeobecnosti všetky druhy strešných krytín viac-menej tejto požiadavke vyhovujú. Vysokú odolnosť ponúkajú keramické i betónové škridle, no nepriazeň počasia dokážu zvládnuť tiež plechové, plastové alebo aj asfaltové strešné krytiny.

Vzhľad krytiny

Toto kritérium je taktiež nezanedbateľné, pretože strecha nechráni iba pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, ale zároveň dotvára celkový vzhľad montovaného domu. Vďaka bohatému výberu rôznych farebných odtieňov a tvarov strešných krytín však nebude pravdepodobne väčší problém prispôsobiť strechu montovaného domu tak, aby vhodne podčiarkol jeho výzor.

Aby sme však o krytinách nerozprávali iba vo všeobecnosti, pripravili sme si pre vás stručný popis niektorých druhov strešných krytín.

Keramická škridla

Bezpečný sklon použitia: 22 – 35°, pri menšom sklone nutnosť súvislého debnenia a poistnej hydroizolácie, pri vyššom sklone (najmä nad 45°) je potrebné špecílne kotvenie.

Výhody:

 • životnosť 100 rokov
 • mrazuodolnosť
 • výborné akumulačné schopnosti
 • minimálne usádzanie nečistôt
 • farebná stálosť
 • požiarna odolnosť

Nevýhody:

 • vyššia objemová hmotnosť
 • vyššia cena oproti iným druhom krytín

Betónová škridla

Bezpečný sklon použitia: 12 – 45°, pri tomto sklone sa škridle neukotvujú, sklon 46 – 60° vyžaduje kotvenie každej tretej škridle pozinkovanou skrutkou. Pri nižšom sklone použitia potreba poistnej hydroizolácie.

Výhody:

 • životnosť 100 rokov
 • mrazuodolnosť aj v extrémnych podmienkach
 • široký výber farieb a tvarov
 • pomerne dobrá samočistiaca schopnosť
 • nízka nasiakavosť
 • požiarna odolnosť

Nevýhody:

 • nižšia farebná stálosť
 • vyššia objemová hmotnosť

Asfaltové šindle

Bezpečný sklon použitia: 15 – 85°, pri tomto sklone musí byť súvislé debnenie pokryté podkladovými pásmi

Výhody:

 • malá plošná hmotnosť
 • jednoduchšia manupulácia
 • zaujímavá cena
 • široký výber farebných odtieňov a tvarov
 • dobrá odolnosť voči vplyvom počasia

Nevýhody:

 • požiarna odolnosť
 • nižšia životnosť

Plechová strešná krytina

Bezpečný sklon použitia: od 8°

Výhody:

 • malá plošná hmotnosť
 • široký výber farebných odtieňov a tvarov
 • vysoká odolnosť voči vplyvom počasia
 • primeraná cena
 • rýchla montáž

Nevýhody:

 • vyššia hlučnosť „bubnujúceho“ dažďa
 • nižšia životnosť pri lacnejších alternatívach plechových krytín

Nenecháme vás v tom samých

S výberom strešnej krytiny vám my v Mirano.sk samozrejme radi pomôžeme. Zohľadníme pritom všetky dôležité kritériá a parametre krytín s dôrazom na ich kvalitu a dlhú životnosť. Strecha vášho montovaného domu napokon nebude slúžiť iba vám, ale ešte aj vašim deťom.

Kategórie
Blog

Dotácia na drevodomy a montované domy – postup ako ju získať

Po rôznych dotáciách určených na zateplenie domov alebo na inštaláciu zariadení získavajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov sa štát rozhodol prispieť určitou čiastkou aj majiteľom montovaných domov. Vďaka dotácii tak môže montovaný dom vyjsť o niekoľko tisíc eur lacnejšie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR totiž už tento rok plánovalo na tieto účely vyčleniť jeden milión eur, ktoré by prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry po splnení všetkých podmienok prerozdelilo majiteľom drevodomov alebo montovaných domov. Legislatívny proces súvisiaci s poskytovaním dotácií však ešte nie je ukončený a preto Pôdohospodárska platobná agentúra doteraz nemohla vyhlásiť výzvy na podávanie žiadostí.

Približne rovnakú sumu však plánuje ministerstvo uvoľniť aj v budúcnosti, takže v nasledujúcich troch rokoch sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú môcť o dotáciu na montovaný dom uchádzať aj tí majitelia montovaných domov, ktorí možno o tejto možnosti doteraz nič nevedeli.

O dotáciu bude môcť požiadať každý občan starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý je majiteľom drevodomu alebo montovaného domu a pozemku na ktorom táto stavba stojí. Aby ju však skutočne aj získal, musia by splnené viaceré podmienky a kritériá, ktorým budú venované nasledujúce riadky.

Dotácia na drevodomy a montované domy – podmienky získania

Vo všeobecnosti bude dotácia určená pre úsporné nízkoenergetické montované domy, ktoré spĺňajú prísne tepelno-izolačné kritériá. Dotáciu bude preto možné získať iba na montované domy zaradené do energetickej triedy A0, teda stavby s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá bude mimochodom povinná od roku 2021 alebo na nízkoenergetické motované domy zaradené do triedy A1.

Podmienok je samozrejme viac. Ďalšou z nich je realizácia výstavby montovaného domu, ktorá nemôže prebiehať svojpomocne. Montovaný dom musí byť teda zhotovený firmou, ktorá sa zaoberá výstavbou takýchto nízkoenergetických domov, pričom samotná stavba musí byť potom zrealizovaná až do štádia domu na kľúč. V tomto prípade preto neprichádza do úvahy odovzdanie montovaného domu v štádiu hrubej stavby alebo holodomu.

Na tomto mieste môžeme zároveň spomenúť, že dotácia na drevodomy a montované domy môže byť pridelená drevostavbám so stĺpikovou (rámovou) konštrukciou, s masívnou alebo masívnou skeletovou konštrukciou a tiež s prefabrikovanou panelovou, či zrubovou konštrukciou. Získanie dotácie nie je vylúčené ani pri montovanom dome, ktorý je kombináciou konštrukčných systémov.

Okrem týchto podmienok však montovaný dom musí vyhovovať aj ďalším kritériám. Zastavaná plocha domu musí byť najmenej 75 m2, dom musí disponovať najmenej tromi obytnými miestnosťami a jeho obstarávacia cena uvedená v zmluve o dielo je minimálne 65 000 eur bez DPH. Do tejto sumy sa však nezapočítavajú náklady na zhotovenie základovej dosky.

No a napokon poslednou podmienkou získania dotácie na drevodomy a montované domy je účel jeho využívania. Montovaný dom v tomto prípade musí byť určený iba na rodinné bývanie, teda v žiadnom prípade nemôže slúžiť na podnikanie.

Podávanie žiadosti o pridelenie dotácie

Ako sme už spomínali prerozdelenie finančných prostriedkov bude zabezpečovať Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorej bude po zverejnení výzvy potrebné adresovať žiadosti o schválenie dotácie. Prílohy, ktoré bude potrebné pripojiť k žiadosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou pozostávať z týchto dokladov:

 • listy vlastníctva, teda doklady prekazujúce vlastníctvo montovaného domu a pozemku na ktorom je táto stavba postavená
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom
 • zmluva o dielo, ktorá bola uzatvorená s firmou zaoberajúcou sa výstavbou montovaných domov
 • výpis z bankového účtu, ktorý preukazuje úhradu dohodnutej sumy za zhotovenie drevostavby
 • doklad preukazujúci zriadenie bankového účtu
 • odovzdávací protokol montovaného domu
 • energetický certifikát montovaného domu preukazujúci jeho zaradenie do energetickej triedy A1 alebo A0
 • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o účele užívania domu
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o vysporiadaní prípadných záväzkov súvisiacich so zdravotným poistením
 • potvrdenie sociálnej poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na odvodoch do sociálneho poistenia a ostatných povinných príspevkoch
 • potvrdenie príslušného súdu o tom, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie a nie je v reštrukturalizácii

V prípade schválenia dotácie sa bude s jej poskytnutím spájať tiež niekoľko povinností. Okrem prípadných kontrol zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry zameraných na dodržiavanie podmienok treba počítať aj s tým, že montovaný dom nebude možné počas najbližších piatich rokov predať alebo previesť na inú osobu. Na montovaný dom v tomto období tiež nebude môcť byť zriadené vecné bremeno, s výnimkou tých, ktoré boli zriadené v prospech banky a súviseli s financovaním stavby montovaného domu alebo kúpou pozemku.

Dotácia na montované domy zohľadňuje rozdiely regiónov

V súvislosti s výškou poskytovanej dotácie bude Pôdohospodárska platobná agentúra prihliadať na ergetickú triedu montovaného domu a región žiadateľa o dotáciu. O niečo vyššiu dotáciu tak dostanú montované domy zaradené do energetickej triedy A0 a rovnako tak môžu s vyšším finačným príspevkom počítať žiadatelia s najmenej rozvinutých okresov.

Najmenšia suma dotácie je preto určená pre žiadateľov s montovanými domami postavenými v katastrálnom území Bratislavy, ktorí môžu získať približne od 3 000 do 8 000 eur. Žiadatelia zo spomínaných najmenej rozvinutých okresov si tak môžu prilepšiť od 7000 do 12 000 eur a pre ostatné regióny Slovenska môže finančný príspevok predstavovať sumu 5 000 až 10 000 eur. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na drevodomy a montované domy stojí za pozornosť

Dotácia na drevodomy a montované domy zo strany štátu môže byť určite zaujímavým finančným príspevkom podpory výstavby montovaných domov. Situáciu okolo poskytovania dotácií budeme preto pozorne sledovať a návštevníkov nášho blogu budeme o prípadných výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry na podávanie žiadostí včas informovať.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov