Kategórie
Blog

5 Mýtov o Montovaných Domoch

Po svete sa objavuje stále viac a viac projektov montovaných domov. Prvý montovaný dom bol postavený v roku 1991 a dnes po viac ako 25 rokoch je ich postavaných viac ako 50 tisíc. Napriek tomu je táto téma niekedy dosť spornou a ľudia nájdu mnoho výhovoriek prečo montovaný dom nestavať. Niektoré z nich sú opodstatnené, avšak väčšinou sa jedná o čisté výhovorky na základe nedorozumení. Preto sa pozrieme na 5 najčastejších a povieme si prečo tieto výhovorky neobstoja.

Montovaný dom nie je vhodný do môjho klimatického prostredia

Táto výhovorka súvisy často s tým, že montované domy vznikli v Nemecku. Je pravda, že tieto domy pochádzajú z chladného podnebia Nemecka a severnej Európy, ale to aj vozidla značky Mercedes a fungujú výborne aj v iných klimatických podmienkach po celom svete.

Montovaný dom sa navrhuje aj podľa informácií klimatického podnebia v danom meste. Existuje len veľmi málo miest s takými podmienkami, ktoré neumožňujú postavenie montovaného domu. Ako to je v extrémne chladnom podnebí? Žiadny problém, v Antarktíde je montovaná dokonca výskumná stanica. A čo horúce podnebie? Taktiež žiaden problém, montované domy nájdete v Indonézií, Austrálií, Španielsku či Mexiku.

Montovaný dom je príliš ťažké navrhnúť

Opak je pravdou. S počiatku sa samozrejme môže zdať, že navrhnutie montovaného domu je naozaj skľučujúce. Dôležitým je pri týchto domoch hlavne tepelný povrch a tepelná izolácia domu. Áno, to by malo byť dôležité aj pri bežných stavbách, avšak nie je tomu tak. Môžete tu však zapojiť viacej kreativity a tak sa proces návrhu stáva jednoduchším.

Dnes existujú aj programy, v ktorých si môžete montovaný dom svojpomocne navrhnúť. Pri vkladaní vlastných nápadov do existujúceho návrhu, sa na prvý pohľad z rutinnej záležitosti môže stať obrovský problém. Tak či onak, nechajte si dom navrhnúť radšej profesionálmi a iba sa s nimi poraďte o svojich predstavách a bude to tá najjednoduchšia cesta.

Postaviť montovaný dom je zložité

Je ťažké postaviť montovaný dom? Záleží s čím porovnávate a aký dizajn máte navrhnutý. Každopádne, keď si ho nestaviate samy, je pre Vás isto jednoduchšie či už časovo alebo finančne si dať postaviť dom montovaný oproti bežnému. Ak by ste si ho chceli postaviť svojpomocne, musíte sa čo to naučiť hlavne podrobnosti o správnej vzduchotesnosti a tepelnom systéme.

Ďalším krokom pri stavbe je kontrola kvality. Aj samotný materiál musí byť správne vybratý, tomu sa však vyhnete, ak si necháte dom postaviť profesionálmi. Konštrukcia montovaného domu je však bez pochýb jednoduchšia ako konštrukcia a základy klasického domu.

Radšej Net-Zero !

„Net-Zero“ alebo podobne zvané domy sú módou ekologických stavieb. Ich podstatou je, že ročná spotreba domu sa rovná výroby energie domu z obnoviteľných zdrojov. Cieľom montovaného domu je však znížiť energetické náklady na minimum. Poďme sa, ale pozrieť na nevýhody takýchto domov.

Pri Net-Zero domoch je výber lokácie žiaľ obmedzený. Prečo? Potrebujete vyrábať totiž energiu a ste teda závislý na obnoviteľných zdrojoch. Nemôžete teda napríklad byť schovaný v mieste, kde je často tieň. Montovaný dom Vám však nezakazuje tieto zdroje využívať tiež. Skladovanie slnečnej energie je jednou z veľkých letných výhod a môžete túto možnosť využiť aj pri montovanom dome. Ako bonus pri nízkej spotrebe sa Vám môže stať, že budete mať ročne dokonca nadbytok získanej energie voči energií spotrebovanej.

Montovaný dom je drahý

Niekedy s môže zdať, že tomu je naozaj tak. Berme však do úvah domy, ktoré reálne spĺňajú normy a nie sú stavané brigádnikmi ale odborníkmi. Ak si chcete montovaný dom postaviť svojpomocne, je viac ako pravdepodobné, že Vás to bude stáť viacej a to z dôvodu, že sa potrebujete viacero vecí najskôr naučiť.  Tu opäť platí pravidlo, nechať si dom postaviť radšej profesionálmi.

Záleží to teda len a len od Vášho prístupu. S profesionálom vo svojom tíme, môžete mať kreatívny a ľahko postaviteľný montovaný dom, prípadne aj s energiou z obnoviteľných zdrojov. Tieto domy z celého sveta sú skutočne efektívnou voľbou.

Kategórie
Blog

Fázový posun a montované dom

V súčasnej dobe sme svedkami výraznejších výkyvov počasia s takmer pravidelne sa opakujúcimi horúcejšími letnými obdobiami. Vysoké teploty počas leta dokážu potrápiť nielen obyvateľov tradične teplejších území južného Slovenska, ale čoraz častejšie aj tých, ktorí bývajú v severnejších okresoch.

Nežiadúce prehrievanie domov

Pred horúčavami a pražiacim slnkom sa zvykneme utiekať do domov ale ani tie, ak sú prehriate, nám neposkytnú úľavu. Nežiadúce prehriatie domu potom riešime doširoka otvorenými oknami, poprípade klimatizáciou. Pre kvalitu bývania je však podstatné, aby v dome počas leta nebalansovali teploty a dom sa neprehrieval. Vhodne zaizolovaný montovaný dom funguje dobre v zime, ale bude tomu rovnako aj v lete? Na túto otázku sa vám pokúsime dať odpoveď v nasledujúcich riadkoch.

V priebehu zimy sa o pohodlie a teplo vášho domova stará napríklad plynový alebo elektrický vykurovací systém. Toto kúrenie udržuje konštantnú teplotu obytných priestorov vášho montovaného domu. V lete však systém, ktorý by reagoval na kolísanie vonkajších teplôt nemáme. K dispozícii je síce klimatizácia, ale nie je to práve najzdravšie ani najlacnejšie riešenie.

Čo stojí za prehrievaním domov?

Dôvodom prehrievania interiéru je nevhodná skladba obvodových stien, cez ktoré má teplo tendenciu prenikať dovnútra montovaného domu. Riešením je teda výber najvhodnejšej skladby konštrukcie obvodovej steny. Tepelné izolácie použité v obvodovej stene vykazujú nemalé rozdiely. Parametrom na ich posúdenie je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (lambda). Mernou jednotkou je W/(m.K). Čím nižšia je číselná hodnota λ, tým lepšie izolačné vlastnosti má daná tepelná izolácia. Výrobcovia týchto izolácií tento údaj uvádzajú ako ich hlavný parameter.

Na porovnanie uvádzame niektoré tepelné izolácie a ich parametre:  

Minerálna vlna            (λ = 0,032 – 0,05 W/(m. K))

Konopná izolácia        (λ = 0,035 – 0,05 W/(m. K))

Drevovláknitá izolácia (λ = 0,038 – 0,05 W/(m. K))

Penový polystyrén       (λ = 0,035 – 0,04 W/(m. K))

Fázový posun a jeho princíp

V súvislosti s prehrievaním montovaných domov je okrem vyššie uvedeného parametra tepelných izolácií doležitá aj iná veličina, ktorá má veľkú výpovednú hodnotu. Touto veličinou je fázový posun teplotného kmitu.

Fázový posun teplotného kmitu vyjadruje čas prechodu amplitúdy teplotného kmitu z jednej strany konštrukcie na druhú. Jednoduchšie povedané vyjadruje čas za aký sa teplotná zmena na vonkajšom povrchu konštrukcie prejaví vo vnútri.

Ako funguje fázový posun v praxi?

Pri celodennom dopade slnečných lúčov na vonkajšiu obvodovú stenu montovaného domu dôjde k jej nahriatiu. Následne stena začne naakumulované teplo postupne prenášať do interiéru a dom sa začne prehrievať. Preto je dôležité, aby stena počas dňa nezačala prepúšťať teplo dovnútra, ale aby sa tak stalo čo najneskôr. Najlepšie až vo večerných hodinách, kedy dôjde k ochladzovaniu vzduchu. Večer teplo pri svojom prieniku dnu zmení smer, otočí sa smerom von a nedochádza tak k prehrievaniu interiéru.

Akumulačná schopnosť izolácií

Aby sme dosiahli želaný fázový posun musíme teplo na jeho ceste do interiéru pribrzdiť a zároveň čo najväčšie množstvo tepla uložiť do hmoty tepelnej izolácie. Efektívnosť fázového posunu spočíva na akumulačných schopnostiach izolácií. Koľko tepla dokáže uskladniť rovnaká hrúbka tepelnej izolácie závisí od jej hustoty a mernej tepelnej kapacity, teda koľko tepla dokáže kilogram materiálu uskladniť.

Pre názornosť uvádzame vybrané tepelné izolácie s údajmi o ich akumulačných schopnostiach (množstve uskladneného tepla):

  • Minerálna vlna – 12600 [J/m3.K]
  • Konopná izolácia – 48 000 [J/m3.K]
  • Drevovláknitá izolácia – 300 000 [J/m3.K]
  • Polystyrén EPS 150 S – 31 750 [J/m3.K]

Už pri letmom pohľade na akumulačné schopnosti  vybraných izolácií vidieť značné rozdiely. Najlepšie z nášho porovnania vyšla drevovláknitá izolácia, ktorá má fázový posun v rozpätí približne 7 až 13 hodín. Iné izolácie majú tento posun okolo 3 až 4 hodín.

Ponúkame vhodné riešenie

Naše montované domy majú navrhnutú najvýhodnejšiu skladbu obvodových stien. Používame iba kvalitné a osvedčené tepelné izolácie. Nami montované domy tak vyhovujú všetkym požiadavkám na účinnú tepelnú ochranu nielen v mrazivých zimných mesiacoch, ale vďaka fungujúcemu fázovému posunu aj počas horúcich letných dní.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov