Kategórie
Blog

Ekologické domy nie sú len módna vlna. Toto sú dôvody, prečo by ste sa mali o ekologické stavby zaujímať

Slovo eko sa na nás často rúti zo všetkých strán. Posledné roky tento prúd preniká aj do stavebníctva a čoraz viac sa hovorí o ekologických stavbách. Pre skeptikov ide len o bublinu a spôsob, ako získať rôzne podporné dotácie. My si však ukážeme, že ekologické domy nie sú výmysel a že ich význam bude len a len stúpať. 

Aké sú to ekologické stavby? Odpoveď na túto otázku sa snažia stavebníci a vedci zodpovedať už dlhší čas. Za posledných dvadsať rokov vzniklo niekoľko metód, ako hodnotiť ekologickosť budovy. Medzi najuznávanejšiu patrí Metóda životného cyklu budovy. Tá hodnotí celý systém výstavby od ťaženia surovín cez prevádzku budov až po následnú recykláciu. 

Podľa spomínanej metódy sú jasným víťazom stavby z dreva. Drevo je totiž obnoviteľný zdroj. Jeho spracovanie, nevyžaduje energeticky náročné technológie, ako je to v prípade napríklad výroby tehly alebo pórobetónu. Ďalším plusom je aj konečná recyklácia. Materiál z drevodomu sa dá z veľkej miery opätovne spracovať a využiť ako druhotná surovina. 

Ekologické bývanie v drevodome

Výhody dreva však nekončia iba jeho obnoviteľnosťou a možnosťou recyklácie. Drevo ako stavebný materiál je ľuďom veľmi blízky už stáročia. Má jedinečnú štruktúru a skvelé fyzikálne vlastnosti, ktoré sa hodia na stavebné účely. Okrem toho, že je pevné, dokáže pohlcovať škodlivé látky, príjmať prebytočnú vlhkosť a odovzdávať ju späť do interiéru v prípade, že je vzdušnej vlhkosti nedostatok. 

Zlé jazyky tvrdia, že stavby z dreva majú krátku životnosť a po dvadsiatich či tridsiatich rokoch sa rozpadnú. To je samozrejme nezmysel. Pri správnej starostlivosti dokážu drevené stavby vydržať naozaj dlhé obdobie. Pre dôkazy nemusíme chodiť ani do zahraničia. Stačí navštíviť niektorý z drevených kostolov na Slovensku, ktoré stoja už vyše 200 rokov.

Pravdou je, že moderné montované domy majú rovnakú životnosť ako murované stavby. Na túto tému sme napísali aj samostatný článok.

Spotreba energie a tepelná výmena v ekologickom dome

Ekologické domy však nemajú byť postavené iba z obnoviteľných a energeticky nenáročných zdrojov. Dôležitá je aj ich spotreba energií pri bývaní. Vysoké nároky na energie môžu mať často oveľa horší ekologický dopad než samotná výstavba.

O montovaných drevodomoch koluje mýtus, že sa v lete prehrievajú a v zime nedržia teplo. Nie je to pravda. Teda pokiaľ je výstavba drevodomu realizovaná z kvalitných materiálov a serióznou firmou. Vďaka rôznym technológiám dnes dokážeme postaviť nízkoenergetické či dokonca pasívne domy. Ekologický montovaný dom tak funguje presne rovnako, ako stavby z iných materiálov. V lete je vo vnútri chladno a v zime teplo.

Cena nových nízkoenergetických montovaných domov na kľúč

Aj dnes sa ešte často stretávame s predstavou, že ekologické a nízkoenergetické stavby vyžadujú vysokú počiatočnú investíciu. V prípade že sa jedná o veľmi špecifickú stavbu postavenú na mieru, môže to byť pravda. Ak sa ale rozhodnete pre stavbu montovaného drevodomu na kľúč, rozhodne sa nejedná o vyššiu cenu ako ostatné formy bývania aktuálne dostupného na trhu. Ceny domov z nášho katalógu projektov sa začínajú na 52 005€. Jedná sa o dom s úžitkovou plochou 50m2, ktorý je postavený na kľúč. 4 najlacnejšie montované domy z našej ponuky nájdete aj v tomto článku

najlacnejsi bunglalov z katalogu

Ako zo svojho staršieho domu urobiť ekologické bývanie?

Chceli by ste bývať ekologicky, no váš dom už stojí? Nevadí. Aj pri starších rodinných domoch je možné urobiť niekoľko úprav, ktoré znížia jeho energetickú náročnosť a tým ho spravia ekologickejší.  Medzi najbežnejšie úpravy patria:

 • Výmena starých okien – okná na domoch tvoria pomerne veľkú plochu. Pokiaľ správne netesnia, veľká časť tepla v zime uniká z domu von a naopak v lete sa horúčava dostáva do interiéru. Pri výmene by ste si mali zvoliť variant s trojsklom.
 • Zateplenie – staršie domy bývajú plné tepelných mostov. V zime teda opäť popri vašej domácnosti vykurujete aj okolie svojho domu. Pozor však na formu zateplenia. Aplikácia polystyrénu nie je možná na všetky typy domov.
 • Solárne a fotovoltaické panely – pokiaľ bývate v teplejších oblastiach Slovenska s dostatočným počtom slnečných dní, môžete si nechať nainštalovať na strechu solárne a fotovoltaické panely. Prvé z nich ohrievajú vodu a znižujú tak náklady spojené s touto činnosťou. Fotovoltaické panely dokážu vyrábať elektrickú energiu. Vďaka tomu klesá spotreba elektriny vo vašej domácnosti. Navyše na obe formy panelov je možné požiadať o dotáciu.
 • Čistička odpadových vôd – aj domáce spracovanie odpadovej vody môže povýšiť domov na novú ekologickú úroveň. Najmä pokiaľ nemáte v obci zavedenú kanalizáciu. Postavením domácej čističky odpadových vôd prípadne koreňovej čističky opäť pomáhate vytvoriť ekologické bývanie.
 • Využitie dažďovej vody – keďže je cena pitnej vody na Slovensku relatívne nízka, býva tá dažďová často opomínaná. A pritom môže mať ekologicky založenom rodinnom dome hneď niekoľko využití. Klasikou je samozrejme polievanie. Či už je to zeleninový záhon alebo trávnik, dažďová voda im prospeje viac než chlórovaná voda z vodovodu. Po menšej úprave ju možno použiť aj ako vodu na splachovanie toalety alebo na pranie. Keďže je mäkká, nebude zanechávať stopy po vodnom kameni.

Budúcnosť ekologických stavieb

Ekologické domy skutočne nie sú len módna vlna, ktorá čoskoro zmizne. Naopak. Vzhľadom na ich nízku energetickú náročnosť a rastúce ceny energií o nich budeme počuť čoraz častejšie. Od januára 2021 bude napríklad na Slovensku možné stavať nové rodinné domy iba v najprísnejšej energetickej triede A0. Je to aj v súlade so stratégiou Európskej únie o znižovanie spotreby energie a celkovej závislosti na fosílnych palivách.

Kategórie
Blog

Dotácie pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Aj tento rok majú majitelia starších, ale aj nových rodinných domov možnosť získať dotáciu od štátu. Jedná sa konkrétne o príspevky od Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu energeticky úsporného bývania. V prípade majiteľov starších domov ide o príspevok na zateplenie. My sa v článku zameriame na možnosť získať dotáciu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Štát sa už dlhodobo snaží podporovať rôzne projekty na úsporu energie. Je to v súlade s dlhodobým plánom celej Európskej únie na zníženie energetickej spotreby a závislosti na fosílnych palivách. Ako sa uvádza v článku na asb.sk, okolo 40 % konečnej spotreby energie EÚ sa využíva na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody a až 80 % tejto energie sa pritom spotrebováva v budovách.

Čo sa týka výstavby rodinných domov, štát podporuje formou dotácie nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Jedná sa o domy, pri ktorých energetická hospodárnosť spĺňa normu energetickej triedy A0. Je potrebné poznamenať, že od roku 2021 bude možné na území SR stavať už iba také nové rodinné domy, ktoré budú spadať do tejto najprísnejšej energetickej triedy.

Všeobecné informácie o dotácii:

 • Výška príspevku: 8000
 • Maximálny počet prijímateľov dotácie: 200
 • Najbližšie predpokladané vyhlásenie výzvy: november 2020

Podmienky pre získanie príspevku pre nové rodinné domy:

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané najneskôr 2 roky pred podaním žiadosti
 • Príspevok nie je možné získať, ak na dom vrátane technického systému už bol poskytnutý príspevok z iného dotačného programu (v minulosti to bolo možné kombinovať, k zmene došlo novelou zákona č. 555/2005 Z. z.)
 • Maximálna podlahová plocha: 200m²
 • Dom musí slúžiť na bývanie (nesmie ísť o sídlo firmy, chatu, alebo objekt určený na podnikanie)
 • Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu
 • Žiadateľ môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má občianstvo niektorého z členských štátov EÚ
 • Stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v energetickej triede A0

Postup pre získanie príspevku:

 1. Počkajte na vyhlásenie výzvy
 2. Skompletizujte si povinné prílohy
 3. Podajte elektronickú žiadosť (v stanovených termínoch)
 4. Doručte vytlačenú žiadosť so všetkými prílohami do 10 pracovných dní na ministerstvo
 5. Na ministerstve posúdia žiadosť a vydajú rozhodnutie
 6. Pridelenie príspevku (alebo rezervácie)

Všetky potrebné dokumenty, dátumy a postup nájdete aj na stránke https://byvajteusporne.sk/.

Nakoľko je počet príspevkov limitovaný, odporúčame sa na otvorenie výzvy dopredu pripraviť a podávať žiadosť pokiaľ možno čím skôr. Je potrebné počítať s tým, že skompletizovanie potrebných dokladov môže trvať aj niekoľko týždňov.

Špecifiká energetickej hospodárnosti budov v energetickej triede A0

Energetická hospodárnosť sa charakterizuje ako množstvo energie, ktoré je potrebné na obyčajný chod domácnosti. Zároveň zohľadňuje aj schopnosť akou dom dokáže energiu využívať. Všetky nehnuteľnosti sa podľa svojej energetickej hospodárnosti začleňujú do príslušnej energetickej triedy.

Do energetickej hospodárnosti sa v prípade nehnuteľností radí aj potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Energia potrebná na vetranie, chladenie či osvetlenie sa do tejto hodnoty nezapočítava.

Jednou z podmienok získania príspevku je, že stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v energetickej triede A0.

Špecifiká takej stavebnej konštrukcie:

stavebna konstrukcia energeticka hodnota A0

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Prechod z energetickej triedy A1 na triedu A0

V prípade, že bol dom skolaudovaný v energetickej triede A1, ale prešiel dodatočnými zásahmi po ktorých spĺňa normy energetickej triedy A0, je možné požiadať o príspevok. Je, ale potrebné doložiť nový energetický certifikát a fotodokumentáciu.

Najčastejším zásahom, pri ktorom sa zmení energetická trieda z A1 na A0, je dorobenie rekuperácie. Medzi ďalšie úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť a teda na energetickú triedu sú: hrúbka múrov, zateplenie, kvalita strechy, kvalita vykurovania a použitie obnoviteľných zdrojov energie (slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo atď.).

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov