Kategórie
Blog

4 najpopulárnejšie stavebné materiály pre hrubú stavbu rodinného domu

Voľba materiálu pre stavbu rodinného je čím ďalej zložitejšia a to predovšetkým vďaka rozrastajúcim sa možnostiam stavebných technológií. Prihliadať by sa malo predovšetkým na komplexnosť dodávok jednotlivých súčastí domu. Napriek tomu, že sú z tradície preferované skôr klasické materiály, stále väčšiu obľubu si získavajú montované stavby.

Výpočet stavebných materiálov nebude mať snáď nikdy konca. Vo výskumných laboratóriách sa totiž neustále pracuje na ich vývoji, zmenách a vylepšeniach. Spôsob povrchovej úpravy, ktorá podporuje dnes toľko preferované nízkoenergetické, ekologické, ekonomické a zvukotesné vlastnosti domu a jeho odolnosť voči škodlivinám, sa však bude vždy odvíjať od použitého murovacieho materiálu.

Kritériá pre správnu voľbu murovacieho materiálu

Čím viac úžitkových vlastností uvedených nižšie bude murovací materiál tvoriaci základ hrubej stavby mať, o to menej nákladná a komplikovaná bude jeho následná povrchová úprava.

Úžitkové vlastnosti základného stavebného materiálu:

        Tepelný odpor                         Tepelná akumuláciaZdravotná nezávadnosť

Difúzne vlastnostiFlexibilita murovacích prvkov

         Kompletnosť                    Zvukovo izolačné vlastnosti                   Trvanlivosť

Všetky murovacie materiály opísané v tomto článku prešli značným technologickým vývojom, ich najväčším rozdielom teda nie sú až tak ich vlastnosti a kvalitné spracovanie, ako predovšetkým ich cena a ďalej prácnosť i časová náročnosť pri ich použití.

Klasické materiály

1 Tehla

Tehla v súčasnej podobe spĺňa vysoké nároky kladené na  úžitkové vlastnosti a to na veľmi vysokej úrovni. Medzi tradičné materiály sa radí predovšetkým vďaka zaužívanej ľudskej predstave z minulosti, že ten kto má murovaný dom je bohatý a kto dom drevený zase chudobný. Pálená tehla sa radí medzi drahšie skupiny materiálov. Jedným z dôvodov je ten, že si jednotlivé tehlové bloky vyžadujú fixáciu pomocou malty. Malta už dávno nie je len z vápna, cementu, vody a piesku a tak je známe, že dnes patrí medzi drahé súčasti stavby.

2 Pórobetón a odľahčené betóny

Pórobetón

Poróbetón patrí medzi prírodné materiály. Je zložený z vody, piesku a vápenca. Známy je najmä pre svoju objemovú ľahkosť a povrchovú rovnosť. S pórobetónom sa teda ľahko pracuje a dá sa ľahko rozrezávať ručnou pílou a použiť do ďalších stien. Rovný povrch stien zase uľahčuje omietanie a znižuje množstvo malty, ktorá je pre spájanie pórobetónových tvárnic a priečkoviek nevyhnutná. Výhodou pórobetónu je tiež to, že umožňuje ľahké frézovanie drážok pre elektroinštalácie, čím odpadá namáhavé sekanie do stien a opätovné prácne zapĺňanie vzniknutých otvorov.

Odľahčené betóny

Medzi ľahčené betóny sa zaraďujú napríklad betónové tvárnice s prímesou granúl z vyťaženej hliny staré 80 miliónov rokov. Tieto ľahčené betóny vynikajú ľahkosťou, odolnosťou voči mrazu aj teplu, vysokou pevnosťou tlaku, mimoriadnou životnosťou, tepelno-izolačnými aj protihlukovými vlastnosťami a aplikujú sa obdobne ako pórobetón.

3 Betón

Betón je umelý kameň, ktorý možno odlievať do ľubovoľného tvaru. Je však studený a v porovnaní s tehlovou stenou by betónová stena musela byť dvakrát tak hrubá, aby izolovala rovnako. Betón je pri stavbe domu používaný v kombinácii s ďalšími stavebnými technológiami. Pre príklad môžeme uviezť dva spôsoby aplikácie betónu pre stavbu domu. V prvom prípade sa použijú debniace tvárnice z ľahčeného betónu, ktoré sa bez použitia malty naukladajú tak, aby nadväzovali duté priestory na priestory tvárnic v radoch nad sebou. Vytvorí sa hrubá stavba, ktorá je následne kompletne vyliata riedkym betónom.

Ďalší spôsob aplikácie betónu na stene stavby si vyžaduje debnenie a zodpovedajúcu vrstvu tepelnej izolácie, ktorá sa na záver zaleje betónovou zmesou. V prípade voľby betónu ako základného stavebného materiálu je potrebné opatriť stavbu dobrou tepelnou izoláciou zvonku budovy, aby boli tepelné vlastnosti múrov čo najvyššie.

Priekopnícke materiály

4 Drevo

Napriek tomu, že drevo sa využívalo pre výstavbu domov oveľa skôr ako tradičné materiály popísané vyššie, pre stavbu domu bolo po istú dobu menej atraktívne a to predovšetkým vďaka svojej nízkej cene. Čo je vlastne paradoxné, ale ľudská túžba vychvaľovať sa dobrými majetníckym pomery zvíťazila nad ekonomickým myslením. Dnes, keď sa ľudia o možnostiach stavieb začali viac informovať, konečne prišli na kĺb tejto nízkej cene. Cena dreva je nízka preto, že drevo samo vyrástlo niekde v lesoch a je obnoviteľným prírodným zdrojom a nie preto, že by bolo pre stavu domu menej vhodné. Tehla sa musí vypáliť, pórobetón sa musí vyrobiť na pare pod tlakom a to všetko finálnu cenu daného materiálu jednoznačne navyšuje.

Z hľadiska nízkoenergetických a úžitkových vlastností sa stali montované drevostavby priekopníckym riešením. Tenké steny montovaného domu vyskladané z niekoľkých navzájom doplňujúcich sa stavebných materiálov spĺňajú minimálne rovnakú zvukovú aj tepelnú izoláciu ako steny z materiálov popísaných vyššie a naviac vďaka svojej hrúbke poskytujú veľmi priestranný interiér. Veľmi nízke vstupné aj prevádzkové náklady sú pre montovaný dom vlastné.

Kategórie
Blog

Riešenie pozemku pred stavbou montovaného domu

Riešenie pozemku ešte pred začatím výstavby domu nie je nutnosťou, ale vzhľadom na to že sa rozhodujete pre celoživotné obydlie je vhodné porozmýšľať nad situovaním na pozemku ešte pred výstavbou domu. Pozemok ste s veľmi malou pravdepodobnosťou kúpili za babku, a tak je namieste ho náležite využiť a zakomponovať do neho všetko potrebné i pekné tak, aby sa vám na ňom žilo útulne a príjemne. Dom je veľkou súčasťou vášho pozemku, zďaleka však netvorí jeho celok .

Prvky figurujúce na pozemku

               Dom                                        Oplotenie                                    Stromy

                                         Záhony                                    Studňa

        Voľný priestor                                    Garáž                                      Prípojky

                                           Altánok                                      Bazén

Nakladanie s odpadom                            Žumpa                                         Krb

Toto je len zoznam tých najpotrebnejších alebo najčastejšie umiestňovaných prvkov na priestranstve pozemku, ktoré by spolu mali vzájomne fungovať a pritom vyzerať dobre. Samozrejme, ak máte perfektne naprojektovaný dom, budete sa v ňom cítiť vždy útulne. Mali by ste si preto dať záležať na tom aby vo vašej  záhrade nebolo všetko chaoticky usporiadané. Absencia stromov umožňuje zvedavému susedovi mať vás “plne pod kontrolou” pretože vidí všetko čo  vo vlastnej záhrade robíte. Nebolo by lepšie kochať sa nádherným západom slnka, lebo zapadá priamo za vašou garážou? Veď práve možnosť trávenie spoločných rodinných chvíľ v súkromí nielen doma, ale aj na čerstvom vzduchu, býva tým najčastejším dôvodom, prečo sa ľudi rozhodnú pre výstavbu rodinného domu.

Bohužiaľ zlé usporiadanie pozemku môže priniesť podobnú stratu súkromia a pocit obmedzenosti ako byt. Najdôležitejšie je naplánovať voľný priestor tam, kde ho oceníte a funkčné prvky zase na takom mieste, kde ich očakávate. To čo sa vám páči, nechať na očiach, to čo už tak veľmi nie zakryť alebo umiestniť preč z dohľadu. Pohodový život, to je o čo tu ide. A ako sa hovorí dvakrát meraj a raz strihaj – následné premiestňovanie a prebudovanie už raz vytvoreného by vás vyšlo zbytočne draho.

Výhody dopredu premysleného rozvrhnutie pozemku

  • Šetrí peniaze
  • Zabraňuje chybám
  • Skracuje dobu komplexnej výstavby
  • Počíta s budúcimi požiadavkami
  • Vyťažuje maximum z plochy pozemku
  • Poskytuje pohodlný a šťastný život

Možnosti riešenia pozemku

Ten najideálnejší výsledok rozvrhnutia pozemku sa odvíja od jeho polohy, okolia, tvaru a od toho, čo všetko od neho očakávate. Vy sami najlepšie zhodnotíte, čo a odkiaľ chcete v mieste vášho bydliska pozorovať. Dôležitú úlohu hrá ďalej samozrejme vkus. Spôsob rozvrhnutia veľa ovplyvní, či preferujete skôr prírodný či rodinný záhradný štýl, vidiecku záhradu alebo záhradu japonskú. Každý z týchto štýlov má svoju typickú kvetenu i dominantné záhradné prvky ako jazierka, lávičky alebo altánky. Poradiť môžeme aspoň s tvarom pozemku, ktorý predurčuje jeho funkčnosť a požiadavky na efektívne usporiadanie.

Tradičný pozemok

Pravidelný pozemok o pomere strán približne 4: 3, inokedy nazývaný tiež ako pozemok tradičný, je tým najideálnejším a je často v obľube tých, ktorí majú radi otvorené priestory a rovné zelené plochy. S takýmto pozemkom môžete robiť, čokoľvek čo vás len napadne – tu nie je nič nemožné. Pravidelný pozemok nabáda ako k formalite, tak ku konzervatívnosti.

Úzky pozemok

Úzky pozemok samozrejme nie je tak ideálny ako ten pravidelný, avšak dnes sa dá aj s týmto tvarom pozemku pekne vyhrať. Priečne prvky a vysoké stromy či kríky ho dokážu opticky zmeniť. Úzky tvar pozemku potom priamo nabáda k vytvoreniu intímnych zón, k čomu poslúži funkčné záhradné prvky ako napríklad altány, kryté terasy, najrôznejšie zákruty alebo prístrešky.

Asymetrický pozemok

Nepravidelný pozemok poskytuje problém len pre tých jedincov, ktorí majú vo svojom živote radi systematickosť, pravidelnosť a poriadok a chcú, aby presne taký bol aj ich pozemok. Toho však možno dosiahnuť aj v prípade, že plocha pozemku nie je pravidelná. Ako? Stačí na záhradu zakomponovať niečo dominantného, ako napríklad skalku, svah, bazén alebo do nepravidelných častí umiestni garáž, šopu, zahradí domček, detské ihrisko. Hodne tiež pomáha, keď sa z týchto asymetrických zákutí vytvorí okrasná zóna.

Pozemok vo svahu

Svahovitý pozemok je vždy výzvou, avšak cenovo býva spravidla lacnejší. Keď sa vie ako na to, môže byť svahovitosť pozemku jeho hlavnou prednosťou. Dôležité je vždy riešiť predovšetkým prístupové cesty, zakomponovanie priehľadov poskytujúcich výhľady do okolia a samozrejme odborné prevedenie terénnych prác. Pre umiernenie dojmu zo svahu sa často siaha po najrozličnejších stienkach.

Montovaný dom teda môže stáť na akomkoľvek pozemku a ak si vopred usporiadate presnú polohou domu, garáže, posedenie, výsadby, detského ihriska, odpadu, jednoducho všetkého, čo si na svojom pozemku aj do budúcnosti prajete mať, v dome i na záhrade budete ako ryba vo vode. Vďaka včasnému riešeniu pozemku si budete môcť plnými dúškami užívať príjemných chvíľ, ktoré nové a premyslené bývanie prináša.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov