Kategórie
Blog

Energetická trieda A0 a jej špecifiká od roku 2022.

Posledná aktualizácia článku: 26.2.2024

Snahu žiť šetrnejšie k prírode je badať prakticky vo všetkých oblastiach života. Stavebníctvo v tomto nie je výnimkou. Znížiť negatívne dopady na životné prostredie má zmena zákona o hospodárnosti budov, podľa ktorej musia všetky stavebné povolenia na novostavby od 1. januára 2021 spadať do energetickej triedy A0. My sme na túto zmenu pripravený.

Po vyše roku, odkedy je dané usmernenie v platnosti, prichádzajú ďalšie zmeny. Od 1. februára 2022 došlo k viacerým úpravám, ktoré výrazne ovplyvňujú energetickú triedu A0. O týchto zmenách sa dočítate na konci článku.

Na úvod je potrebné vyjasniť si základné pojmy. Existuje totiž rozdiel, či dom spadá do kategórie pasívnych domov alebo má energetický certifikát A0.

Energetické triedy A0 a A1

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa – primárnej energie. Záleží, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza. Zohľadňuje teda typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

V podstate ide o hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie. Globálny ukazovateľ sa totiž vypočítava od jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo, svetlo v domácnosti.

Domy sa do energetických tried zaraďujú podľa súčtu energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2a vynásobením príslušným koeficientom pre daný typ energie. Najlepší koeficient má:

 • fotovoltaika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevnú štiepku – 0,15
 • kotol na drevné pelety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2

V praxi sa väčšinou tieto primárne zdroje kombinujú. Napríklad fotovoltaické panely na streche slúžia na ohrev teplej úžitkovej vody, zatiaľ čo plynový kotol je určený na vykurovanie. Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov.

fotovoltaicke panely na dome

Podstatné však je, aby sa hodnota vypočítaná projektantom dostala pod úroveň 54 kWh/m2. Energetické triedy sú totiž nasledovné:

 • A0: ≥ 54 kWh/m2
 • A1: 55 – 108 kWh/m2
 • B: 106 – 216 kWh/m2

Hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie 

Dôležitým prvkom pri vypočítavaní energetických tried je aj hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie. Vypovedá o tom, koľko tepla v kWh/m2 potrebuje dom na vykurovanie na 1 m2 za rok. Ide o zaužívané pojmy ako nízkoenergetický a pasívny dom. V súlade s tepelnotechnickou normou STN 73 0540-2:2012 platiacou od januára 2013 sa však domy správne označujú ako:

 • nízkoenergetický dom – do 80,4 kWh/m2
 • ultranízkoenergetický dom – do 40,7 kWh/m2
 • dom s takmer nulovou potrebou energie – do 20,4 kWh/m2

Potreba energie na vykurovanie sa dá znížiť jednak použitím správnych stavebných materiálov, ale aj ďalšími technologickými riešeniami ako je rekuperácia alebo tepelné čerpadlo. Rekuperácia pomáha zabrániť úniku tepla v dôsledku vetrania. Pri účinnosti rekuperácie okolo 80%, teda 80% tepla odchádzajúceho z domu sa odovzdá čerstvému vzduchu, sa dá táto strata znížiť o viac než 30%.

Tepelné čerpadlo patrí medzi najúčinnejšie zdroje na výrobu tepla. Hoci pracuje s vyšším koeficientom primárnej energie než je tomu v prípade biomasy alebo zemného plynu, dokáže z minimálnej potreby elektriny vyrobiť až trojnásobok tepla.

Čo všetko vplýva na energetickú triedu A0?

Prvkov, ktoré vplývajú na celkovú bilanciu domov je však ešte viac. Dôležitý je napríklad tvar stavby. Domy so štvorcovým pôdorysom majú zväčša menšie straty ako tie s komplikovanejšími tvarmi (napríklad do L). Podstatná je tiež orientácia voči svetovým stranám. Veľké okná na juh prinášajú aj väčšie solárne zisky a teda aspoň čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie.

Aj samotná lokalita zaváži. Dom postavený v južných častiach Slovenska dokáže získať viac energie zo slnka než povedzme na Orave alebo Kysuciach. V neposlednom rade je to tiež veľkosť samotného domu. Tu platí paradox, že čím je dom väčší, tým je menšia spotreba energie na m2. Zároveň sa oplatí aj dvojposchodový dom, kde vrchné poschodie je čiastočne vykurované teplom z prízemia.

Kapitolou samou o sebe je využitie fotovoltaických panelov. Tie slúžia na výrobu elektrickej energie priamo na streche rodinného domu. Preto majú nulový koeficient. Elektrina sa totiž nemusí vyrobiť kdesi ďaleko v elektrárni a so stratou dopraviť až do domácnosti. Takto vyrobená elektrická energia preto pomáha znižovať celkovú spotrebu elektriny v dome resp. primárnej energie vôbec (napríklad pri kúrení elektrickým podlahovým kúrením).

Čo sa zmenilo od 1. februára 2022 pri energetickej triede A0?

K posledným zásadným zmenám v problematike energetickej triedy A0 došlo od 1. februára 2022. Odvtedy platí pravidlo, že okrem nízkeho ukazovateľa primárnej energie musí budova využívať aspoň jeden obnoviteľný zdroj energie na mieste spotreby energie. Pre získanie energetického certifikátu A0 musí teda stavba spĺňať dve kritériá:

 • Globálny ukazovateľ primárnej energie musí byť rovný alebo menší ako je horná hranica energetickej triedy A0 (≥ 54 kWh/m2 ). To zostáva oproti minulému roku nezmenené.
 • Druhým kritériom je, aby mala budova aspoň v jednom mieste spotreby energie obnoviteľný zdroj energie. 

Za obnoviteľný zdroj energie sa podľa zákona rozumie energia z nefosílnych palív, ktorá sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí. Ide najmä o vodnú energiu, slnečnú energiu, veternú energiu a geotermálnu energiu. Patrí sem aj biomasa, bioplyn, biometán a hydrotermálna energia. 

V technickom prevedení teda možno za obnoviteľný zdroj energie považovať:

 • Solárne panely slúžiace na ohrev teplej vody v domácnosti
 • Klimatizačné jednotky, ktoré fungujú na rovnakom princípe, ako tepelné čerpadlo a zároveň dokážu teoreticky nepretržite vykurovať. 
 • Fotovoltaické panely
 • Tepelné čerpadlá
 • Kachle a pece na pelety vybavené zásobníkom na palivo s reguláciu a ovládaním

V predchádzajúcom období sa vo veľkom inštalovali do domácností krby, aby vďaka nízkemu koeficinetu bolo možné získať energetickú triedu A0. V skutočnosti sa však na vykurovanie rodinných domov nepoužívali. Zrejme aj preto ministerstvo namieta proti využívaní krbov ako zdrojov tepla. 

Čo táto zmena znamená v praxi?

S istotou možno povedať, že investičné náklady do výstavby nového domu stúpnu. Krb v kombinácii s nejakým iným zdrojom tepla väčšinou postačoval na získanie energetického certifikátu A0. Táto možnosť predstavovala lacnejšiu alternatívu, voči ostatným technológiám. Nad krbom sa však v súčasnosti už nedá uvažovať.

Pre splnenie kritérií teda bude nutné siahnuť po výdobytkoch modernej techniky. V južnejších oblastiach Slovenska s dostatočným počtom slnečných dní by to mal byť  solárny ohrev teplej vody a fotovoltaika. Práve fotovoltaické panely v kombinácii so službami ako je virtuálna batéria môže výrazne skrátiť obdobie návratnosti investície. 

Druhou možnosťou je tepelné čerpadlo. Hoci je napájané elektrickou energiou, vďaka svojej účinnosti nepotrebuje mať fotovoltaiku, aby sa dali dosiahnuť kritériá pre energetickú triedu A0. 

V oboch prípadoch však treba rátať s tým, že domácnosť budete musieť vybaviť aj centrálnou alebo lokálnou rekuperáciou. 

Hoci vyššie zmienené technológie predražia celkovú investíciu, netreba zúfať. Všetky majú za cieľ znížiť spotrebu energií, čo oceníte najmä pri ročnom zúčtovaní spotreby elektrickej energie. 

Tip na záver

Pokiaľ zvažujete stavbu rodinného domu s profesionálnou firmou, neváhajte nás kontaktovať. Máme za sebou vyše 400 zrealizovaných stavieb montovaných domov.  Mnohé z nich spadali pod energetickú normu A0 už v čase, keď to ešte nebolo legislatívne povinné.

Kategórie
Blog Nezaradené

Pôdorys domu nemusí byť iba štvorcový. Jeho tvar ovplyvňuje najmä stavebný pozemok

Aký bude pôdorys domu? To je jedna z mnohých otázok, ktorú si musíte zodpovedať ešte predtým, než sa pustíte do stavby domu. Často však toto rozhodovanie limituje stavebný pozemok, kde plánujete stavať. Pokiaľ je napríklad príliš úzky, na štvorcový pôdorys domu môžete rovno zabudnúť. 

Poďme sa však pozrieť na to, aké pôdorysy domov sú najčastejšie a aké výhody či nevýhody stavbám prepožičiavajú. 

Štvorcový pôdorys domu

Štvorcový pôdorys domu predstavuje nadčasové riešenie. S výstavbou štvorcových domov sa v našich končinách začalo zhruba v 50 tych rokoch 20. storočia. Mnohé z nich pretrvali dodnes. Ide o tie typické hranaté domy, ktoré v obciach vyrastali ako huby po daždi. Svojim spôsobom tak vytvorili dlhú tradíciu až do dnes, 

Výhodou takéto pôdorysu je najmä praktickosť. V závislosti od projektu sa dá celková plocha domu zmenšovať alebo zväčšovať podľa potreby. Vďaka tomu je možné ho napasovať na klasický developerský stavebný pozemok, ale aj menšie parcely vhodné na stavanie rodinného domu. Ďalšou výhodou je napríklad aj menej komplikovaná a teda lacnejšia strecha.

Obdĺžnikový pôdorys domu

Na Slovensku má tento variant ešte dlhšiu tradíciu. Dodnes majú mnohé dediny dlhé a úzke stavebné pozemky. Naši predkovia preto už v minulosti riešili, ako bývať, aj keď má sused dom len zopár metrov vedľa. Riešením boli práve obdĺžnikové domy. 

Takáto možnosť predstavuje najvhodnejší pôdorys domu na úzky pozemok. Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj tieto typy projektov sú škálovateľné a vedia sa prispôsobiť potrebám a možnostiam investorov. Na úzky pozemok sa dá napasovať s obdĺžnikovým pôdorysom dom s plochou 68 m2, ale aj 166 m2.

bungalov pôdorys
Obdĺžnikový pôdorys domu patrí medzi populárne voľby zákazníkov

Pôdorys domu v tvare L

Ide o menej časté riešenie, ktoré si investori vyberajú väčšinou z dvoch dôvodov. Lepšie využijú stavebný pozemok alebo sa im jednoducho daný projekt rodinného domu v tvare L páči. Nakoľko je jeho tvar komplikovanejší, nesie so sebou viacero výhod aj nevýhod. 

Takýto pôdorys rodinného domu má komplikovanejšiu strechu. Tým pádom býva toto riešenie o niečo drahšie, ako v prípade štvorcového alebo obdĺžnikového pôdorysu. Na druhú stranu je tu množstvo výhod. Dom má netypický tvar, čím sa odlíšite od ostatných susedov. Pôdorys do písmena L vás kryje z dvoch strán, takže aj na menšom pozemku máte väčšie súkromie. Zároveň tu vzniká ideálny priestor na terasu. Domácnosť sa dá ľahšie rozdeliť na dennú a nočnú časť, vďaka čomu sa zvyšuje komfort a celková pohoda v rodinnom dome.

Pôdorys domu v tvare L

Ostatné pôdorysy domov

Dnešné stavebné technológie umožňujú postaviť dom prakticky s akýmkoľvek pôdorysom. Všetko záleží od vašej predstavivosti (a možností), šikovnosti projektanta a zvolenej stavebnej firmy. 

Pôdorysy domov bývajú často navrhované aj do tvaru písmena U. Toto riešenie dáva stavbe ešte netradičnejší vzhľad a umožňuje dokonalejšie rozdelenie na dennú a nočnú časť alebo na oddychovú a pracovnú časť. Priestor medzi oboma krídlami domu možno využiť na terasu dokonale skrytú pred zrakmi susedov. 

A potom tu sú rôzne netradičné domy s kruhovým, troj či viac uholníkovými pôdorysom. Ide najmä o rôzne budovy postavené z alternatívnych stavebných materiálov ako je nepálená tehla alebo slama. Tieto pôdorysy domov sa v praxi často nevyužívajú a k slovu sa dostanú iba vo výnimočných prípadoch.

Aký pôdorys domu si teda vybrať?

Vybrať správny pôdorys domu pre rodinný dom môže vyznieť komplikovane. Často však možnosti investorov limituje stavebný pozemok. Na dlhú a úzku parcelu len ťažko vtesnajú bungalov so štvorcovým pôdorysom. 

Pokiaľ je stavebný pozemok priestranný a neobmedzuje možnosti investorov, treba si ujasniť viacero bodov. Medzi nimi sú napríklad:

 • Koľko izieb v dome potrebujete? – Veľa ľudí tento fakt podceňuje a hľadá projekt s čo najväčším počtom izieb (napríklad vrátane hosťovskej). Čím väčšia plocha domu, tým vyššia cena za stavbu.
 • Máte možnosť pracovať z domu alebo to v budúcnosti plánujete? – Pokiaľ pracujete alebo plánujete pracovať z domu, zvážte možnosť samostatnej pracovne.
 • Chcete mať v rámci domu aj garáž alebo bude stáť oddelene? – Ide o dôležitý bod, ktorý vám pomôže vyradiť množstvo projektov resp. usmerniť projektanta.
 • Ako máte orientovaný pozemok voči svetovým stranám? – Správnym umiestnením domu voči svetovým stranám viete ušetriť na spotrebe energií. Napríklad kuchyňa a obývačka by mala smerovať na juh a juhozápad, detské izby na východ, kúpeľňa a WC na sever. 

Tip na záver

V našom katalógu projektov máme širokú ponuku rodinných domov. Pri každom projekte domu nájdete aj jeho presný pôdorys. V prípade že by ste potrebovali dom na mieru napríklad kvôli špecifickému pozemku, neváhajte nás kontaktovať. Spolu s projektantom pre vás nájdeme to najvhodnejšie riešenie.

Kategórie
Blog

Stavba domu v roku 2023 – postup krok za krokom

Posledná aktualizácia článku: 30.5.2023

Viete, aké všetky kroky musíme prejsť predtým ako prvýkrát prekročíte prah svojho nového domu? Pripravili sme pre vás prehľadného sprievodcu, ktorý vás prevedie postupom pri stavbe domu a uľahčí vám cestu za vysnívaným bývaním.

1.      Výber pozemku

Proces stavby domu je potrebné začať výberom vhodného pozemku. Rozhodujúcimi kritériami pri výbere pozemku sú:

 • lokalita;
 • občianska vybavenosť a dostupnosť služieb;
 • veľkosť;
 • tvar;
 • sklon pozemku;
 • podložie;
 • orientácia na svetové strany;
 • dopravná dostupnosť;
 • vybavenosť inžinierskymi sieťami;
 • dostatok zelene.

V prípade, že už stavebný pozemok máte, napríklad ste ho zdedili, tak sa vás tento krok netýka. V takom prípade bude skôr dôležité nájsť vhodný dom pre daný pozemok.

Ďalej je potrebné preskúmať, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená, prípadne či sú doriešené všetky vlastnícke vzťahy. Taktiež sa informujte aj o územnom pláne dlhodobého rozvoja vybraného mesta či obce. Najpredávanejšie stavebné pozemky majú tvar štvorca alebo obdĺžnika.

2.      Výber projektu a stavebnej firmy

Pred výberom projektu a oslovením stavebnej firmy, by ste už mali mať jasno vo všetkých základných kritériách, ktoré by mal váš nový dom spĺňať. Projekt domu určuje napríklad dispozíciu domu, pôdorys, počet izieb, tvar domu, vstupy a garáže.

pôdorys domu

Projekt si môžete vybrať z katalógu montovaných drevodomov, prípadne nechať vypracovať na mieru. Projekt na mieru vám na základe vašej predstavy po obhliadke pozemku pripraví náš projektant a bude ho upravovať až k vašej úplnej spokojnosti, prípadne k finančným možnostiam. Následne vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

projekt domu 04

Výber stavebnej firmy, ktorá zrealizuje stavbu vášho vysnívaného nového bývania, je základný predpoklad úspešnosti celého procesu stavby domu. Nebojte sa tento krok starostlivo premyslieť, zistite si napríklad referencie danej firmy. Našu prácu si môžete pozrieť vďaka obhliadke ktoréhokoľvek nášho rozostavaného domu, prípadne na našej stránke v realizovaných projektoch.

3.      Financovanie domu

Predtým, ako začnete s vybavovaním povolení a samotnou výstavbou domu, je potrebné vyriešiť otázku financovania. Stavbu domu môžete financovať z vlastných prostriedkov, z hypotéky, úveru, pôžičky od rodiny, či kombináciou viacerých spôsobov.

V prípade financovania domu hypotékou či úverom nezabudnite počítať aj s časom, ktorý banka potrebuje na posúdenie. Pred samotným spísaním žiadosti o hypotéku si najskôr porovnajte ponuky hypoték z viacerých bánk. V prípade, ak vám pojmy ako rpmn, fixácia, bonita či úverový strop nič nehovoria, oslovte so žiadosťou o vybavenie hypotéky odborníkov. 

4.      Žiadosť o stavebné povolenie

Stavbu domu musí povoliť príslušný stavebný úrad. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné doložiť súhlasné stanoviská všetkých dotknutých orgánov a ďalšie prílohy.

Stavebný úrad je povinný vyjadriť sa k žiadosti o stavebné povolenie najneskôr do 60 dní od podania žiadosti.

5.      Objednávka domu

V tejto fáze je potrebné vybrať všetky materiály (okná, dvere, dlaždice…), ktoré budú vo vašom dome na kľúč použité a vykonať prípadné drobné úpravy domu. Následne získate zmluvu o zhotovení diela, na základe ktorej bude realizovaná výstavba domu.

6.      Výstavba domu

Realizácia výstavby domu podľa dohodnutých kritérií. Naším zákazníkom ponúkame aj v tejto fáze možnosť riešenia drobných zmien, taktiež aj pravidelné stretnutia a konzultácie priamo na stavbe a odborné poradenstvo.

základová doska - montovaný dom

 

Pri dome na kľúč aj so základovou doskou trvá kompletná výstavba 3 mesiace od podpisu zmluvy.

7.      Kolaudácia

Po kompletnom dokončení stavby nasleduje kolaudačné konanie, ktoré môžeme označiť za posledný krok na ceste za sťahovaním do nového domu. O kolaudácií, podobne ako o stavenom povolení, opäť rozhoduje stavebný úrad. K žiadosti o kolaudáciu je potrebné doložiť aj požadované dokumenty. V prípade, ak stavebný úrad nezistí žiadne nedostatky, vydá kolaudačné rozhodnutie, po ktorom majiteľom nehnuteľnosti už nič nebráni v jej plnom využívaní.

Po získaní kolaudačného rozhodnutia musíte ešte dom zaevidovať na obecnom úrade kvôli súpisnému číslu a zapísať katastrálnym úradom na parcelu, na ktorej stojí.

8.      Sťahovanie

Po úspešnom prejdení všetkými krokmi stavby domu vám už ostáva len jedna, no o to milšia povinnosť – presťahovať si do svojho nového kráľovstva všetky potrebné veci.

Aj keď sa postup ako stavať dom môže zdať byť zložitý, v spolupráci so správnou firmou to bude hračka. Nebojte sa preto zveriť stavbu domu odborníkom, ktorí vám radi s ňou pomôžu. S nami môžete bývať v novom dome už za pár mesiacov.

Kategórie
Blog

Kolaudácia rodinného domu – všetky potrebné informácie

Aktualizované: 27.02.2024

Kolaudácia domu predstavuje dôležitý míľnik pri stavbe domu. Pri tomto kroku dôjde k úradnému schváleniu nehnuteľnosti a vy tak budete môcť vo svojom novom dome oficiálne bývať. Kolaudačný proces je však pomerne náročný a preto ho netreba podceniť. V tomto článku sa preto pozrieme na všetko dôležité, čo pri kolaudácii rodinného domu musíte spĺňať.

Čo je kolaudácia domu? 

Kolaudácia je proces, ktorým sa nehnuteľnosť oficiálne, teda úradne schvaľuje a dáva do užívania. Jej primárnou úlohou je najmä ochrana zdravia budúcich užívateľov a tiež požiarna bezpečnosť. Zároveň sa týmto krokom zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.

Kolaudačný proces prebieha po ukončení všetkých realizačných prác na novostavbe alebo rekonštrukcii, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Kedy je a kedy nie je kolaudácia potrebná?

Stavebný úrad na kolaudačnom procese trvá vždy, pokiaľ je účelom stavby bývanie alebo rekreácia. Existujú aj prípady, kedy nie je potrebná kolaudácia a to aj napriek tomu, že bolo vydané stavebné povolenie. Je to v prípade drobných stavieb, malých stavebných úprav a udržiavacích prác na nehnuteľnosti.

Čo je potrebné ku kolaudácii? 

Nehnuteľnosť je pripravená na kolaudáciu vo chvíli, keď je daný dom alebo byt už plne obývateľný. Stavba teda musí mať hotovú strechu s odkvapmi a bleskozvodom. Je potrebné mať osadené všetky dvere a okná, namontované schodisko a zábradlia. Dokončené musia byť aj povrchové úpravy stien, podláh a stropov. V kúpeľni je nutné mať osadené umývadlo, vaňu resp. sprchu, wc a pod.

dom pripraveny na kolaudaciu

Ako prebieha kolaudačný proces? 

Prvý krok pri kolaudačnom procese je podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. V dokumente sa uvádza označenie a miesto stavby, terénne úpravy a predpokladaný termín dokončenia stavby vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 • projektovú dokumentáciu
 • zameranie skutočného osadenia stavby vypracované geodetom
 • kópiu stavebného denníka
 • revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií

V druhom kroku stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania. Túto informáciu posiela stavebný úrad najmenej desať dní pred samotnou kolaudáciu na mieste nehnuteľnosti.

Následne kolaudačná komisia preskúma, či bola stavba realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Kontroluje sa tiež dodržanie územného plánu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a samozrejme aj prípadné ohrozenia ochrany života, zdravia, životného prostredia a bezpečnosti.

Počas kolaudácie môžu všetci účastníci vyjadriť svoje posledné pripomienky. Pokiaľ kolaudačná komisia nezistí výrazné nedostatky, vydá kolaudačné rozhodnutie. V niektorých prípadoch obsahuje kolaudačné rozhodnutie aj nedostatky, ktoré je nutné odstrániť.

Súčasťou kolaudačného rozhodnutia je aj špecifikovaný účel, na ktorý je možné stavbu využívať. Zároveň obsahuje aj podmienky pre bezpečné užívanie stavby.

Pokiaľ kolaudačná komisia zistí počas obhliadky závady brániace užívaniu nehnuteľnosti, určí lehotu na ich odstránenie a preruší kolaudáciu. Môže ísť najmä o nezaistenú bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí resp. životného prostredia, zlý prístup k nehnuteľnosti atď.

Stavebný úrad musí rozhodnúť a vydať kolaudačné rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade komplikovaných stavieb to môže byť až 60 dní.

Povinnosti po vydaní kolaudačného rozhodnutia

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné dotiahnuť celý proces dokonca. Preto sa nevyhnete návšteve niektorých úradov.

 • Je nutné zájsť na obecný alebo mestský úrad a požiadať o pridelenie súpisného čísla stavby. Zároveň tu nezabudnite zaevidovať stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti a pokiaľ chcete aj zmenu trvalého bydliska.
 • Navštíviť musíte aj katastrálny úrad a požiadať ich o pripísanie stavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Po zakreslení novostavby na parcelu môžete požiadať o list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.

Správne poplatky za kolaudačné rozhodnutie

Výška poplatkov pri kolaudačnom konaní je závislá od niekoľkých kritérií. Tieto zahŕňajú charakter nehnuteľnosti, rozlohu zastavanej oblasti, ako aj to, či ide o stavby, ktoré patria alebo sú doplnkom k objektom určeným na rekreáciu.

Poplatky vo všeobecnosti:

Rodinný dom na bývanie: 35 €

Rodinný dom na rekreáciu (zastavaná plocha do 25 m²): 25 €

Rodinný dom na rekreáciu (zastavaná plocha nad 25 m²): 50 €

Doplnkové stavby (studne, garáže): 20 €

Zmeny v roku 2023

V roku 2023 nebol v procese kolaudácie domu na Slovensku zaznamenaný žiadny významný legislatívny zmena. Proces kolaudácie ostáva podobný tomu, ako bol definovaný v predchádzajúcich rokoch.

Na záver

Kolaudácia rodinného domu nemusí byť taký strašiak, ako sa na prvý pohľad zdá. Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti a stovkám postavených domov máte istotu, že s nami tento proces zvládnete bez problémov. Pokiaľ by ste mali záujem o montovaný drevodom, radi vám ho postavíme.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov