Kategórie
Blog

Solárne systémy v montovaných domoch

Uvažujete o efektívnejšom a dlhodobejšom znižovaní nákladov súvisiacich s prevádzkou vášho montovaného domu? Potom by ste sa mali zamyslieť nad čoraz viac preferovaným využívaním alternatívnych zdrojov energie.

Jednu z alternatívnych a najčistejších foriem energií, teda solárnu alebo ak chcete slnečnú energiu, je v súčasnosti možné vďaka solárnym kolektorom a solárnym panelom pre montované domy využívať dvomi spôsobmi. Na výrobu tepla alebo na výrobu elektrickej energie.

Účel využitia spomenutých solárnych systémov je však navzájom pomerne dosť často zamieňaný. V nasledujúcich riadkoch sa vám preto jednotlivé systémy pokúsime predstaviť trochu bližšie.

Solárne fototermické kolektory

Ide o solárny systém založený na princípe fototermálnej konverzie, využívajúci absorpčnú plochu kolektora na premenu slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Tá je následne ďalej odovzdaná teplonosnej látke.

Typy systémov solárnych fototermických kolektorov

Podľa spôsobu odovzdávania slnečnej energie sa systémy zapojených solárnych kolektorov delia na aktívne a pasívne.

Aktívne systémy odovzdávajú získanú tepelnú energiu teplonosnej nemrznúcej kvapaline, ktorá teplo odovzdá vode v zásobníku. Teplonosná kvapalina je v obehu udržiavaná prostredníctvom elektrického čerpadla s minimálnymi energetickými nárokmi.

Využívanie pasívnych systémov zapojených solárnych kolektorov nie je u nás najvhodnejšie a to z dôvodu ich nízkej mrazuodolnosti. Pasívne systémy sú založené na fyzikálnom princípe konvekcie, kedy ohriata voda bez asistencie elektrického čerpadla sama stúpa do zásobníka a studená klesá do panelov, aby sa ohriala.

Solárne kolektory slúžia výhradne na ohrev vody.

V našich podmienkach optimálne navrhnuté a odborne nainštalované aktívne systémy solárnych kolektorov bežne dosahujú tepelný výnos približne 400 kW.m-2 a dokážu pre domácnosť zabezpečiť 70 až 75 % teplej vody. Teplú, slnkom ohriatu vodu až  do 80 °C, môžete vo vašom montovanom dome využiť nielen na bežné účely, ale napríklad aj na ohrev vody v bazéne.

Solárnymi kolektormi ohriata voda však môže v kvalitne zateplenom montovanom dome za určitých podmienok predovšetkým prispieť k pomerne významnému zníženiu nákladov na vykurovanie. Najmä v prípadoch, ak je montovaný dom vykurovaný prostredníctvom vykurovacích telies s veľkou plochou, ako sú nízkoteplotné podlahové, stenové alebo stropné vykurovania.

Pokiaľ teda vo vašom montovanom dome chcete znížiť náklady na prípravu teplej vody a  podporiť existujúci vykurovací systém, potom sú solárne fototermické kolektory pre vás ideálnou alternatívou.

Ploché solárne kolektory vs. trubicové:

V našich podmienkach sa osvedčili najmä ploché solárne kolektory, ktoré patria medzi najviac používané v rámci Európskej únie. Oproti trubicovým solárnym kolektorom sú mechanicky odolnejšie voči vetru alebo krupobitiu a zároveň menej náchylné na poškodenie počas zimných námraz.

Pri výbere oslovte odborníkov

Pri výbere solárneho systému určite zohľadnite nielen obstarávacie náklady, náklady na údržbu alebo životnosť systému. Dôležitý je aj údaj o množstve spotrebovanej teplej vody vo vašej domácnosti, pretože nižšie nároky na spotrebu ohrievanej vody, napríklad pri menej početnej rodine (2-3 člennej), môžu predlžovať návratnosť investície až na hranicu životnosti solárneho systému.

Ideálne bude, ak pred zakúpením a inštaláciou solárnych kolektorov oslovíte odborníkov, ktorí vám pomôžu nastaviť parametre solárneho systému tak, aby návratnosť vašej investície bola čo najkratšia.

Solárne fotovoltické panely

Tento solárny systém pre montované domy je určený predovšetkým na výrobu elektrickej energie. Môže sa použiť aj na podporu vykurovania alebo na ohrev vody, avšak v tomto prípade sú efektívnejšie solárne termické kolektory, ktoré majú pri ohreve vody oveľa vyššiu účinnosť a aj životnosť bez poklesu výkonu počas doby používania solárnych kolektorov.

Alternatíva energetickej nezávislosti

Fotovoltické solárne panely sú teda vhodnou alternatívou pri snahách o dosiahnutie energetickej nezávislosti vášho montovaného domu, resp. pri znižovaní potreby primárnej elektrickej energie nevyhnutnej na prevádzku montovaného domu.

Vďaka vlastnej fotovoltickej elektrárni tak môžete nielen znížiť svoju energetickú závislosť na vašom dodávateľovi energie, ale predovšetkým ušetríte finančné prostriedky určené na platby za elektrinu.

Typy fotovoltických elektrární

1. Fotovoltická elektráreň ON – GRID

V tomto prípade bude elektrický rozvod montovaného domu natrvalo pripojený na fotovoltickú elektráreň a zároveň aj na verejnú elektrickú sieť. Ide o najbežnejší a najčastejšie využívaný typ elektrárne, pretože si oproti iným typom vyžaduje nižšiu vstupnú investíciu a má jednoduchšie zapojenie.

Spotrebiče v domácnosti pri takomto type elektrárne primárne odoberajú elektrickú energiu poskytovanú fotovoltickou elektrárňou, avšak pri jej nepostačujúcom výkone na svoj chod začnú odoberať elektrickú energiu z verejnej siete.

Naopak v čase nízkych energetických nárokov domácnosti, môže prebytočná energia vytvorená fotovoltickou elektrárňou ON – GRID smerovať do verejnej siete, bez možnosti jej uloženia do akumulátora.

Nevýhodou takéhoto pripojenia je tiež skutočnosť, že pri výpadku verejnej elektrickej siete dôjde aj k vypnutiu ON – GRID elektrárne.

2. Fotovoltická elektráreň OFF – GRID alebo ostrovný systém

Systém elektrárne OFF – GRID poskytuje absolútnu nezávislosť od verejnej elektrickej siete a preto je vhodný pre majiteľov montovaných domov, ktorí takúto nezávislosť hľadajú alebo nemajú možnosť pripojenia k verejnej sieti.

Elektrická energia je primárne vyrábaná fotovoltickou elektrárňou, no v prípade slabšieho slnečného žiarenia (najmä počas zimy), aj elektrickými generátormi. Elektrická energia vytvorená fotovoltickými panelmi v priebehu dňa je uskladňovaná v elektrických akumulátoroch.

Pri tomto type elektrárne je mimoriadne dôležité poznať a zohľadniť energetické nároky domácnosti v priebehu dňa, pretože podľa týchto nárokov sa dimenzujú kapacity, či výkon zariadení a určuje počet fotovoltických panelov.

3. Fotovoltická elektráreň HYBRID

Ako napovedá samotný názov, táto elektráreň dokáže podľa potreby fungovať v pripojení ON – GRID alebo aj OFF – GRID.

Takáto elektráreň umožňuje absolútne využitie nainštalovaných fotovoltických panelov a vďaka ukladaniu prebytočne vyrobenej energie do akumulátorov poskytuje dostatok elektrickej energie pre vaše spotrebiče aj pri prípadných výpadkoch vo verejnej elektrickej sieti.

Využite energiu slnka

Slnko z pohľadu človeka predstavuje nevyčerpateľný zdroj energie, ktorý je navyše zadarmo. Solárne systémy pre montované domy, či už solárne kolektory alebo solárne panely využívajúce slnečné žiarenie dokážu vďaka dokonalejším technológiám čoraz efektívnejšie využívať slnečnú energiu na výrobu tepla alebo elektrickej energie.

Solárne systémy pre montované domy tak predstavujú jednu z alterantív pri znižovaní nákladov na prevádzku. V súčasnosti si však ešte stále vyžadujú vyššiu vstupnú investíciu.

Kategórie
Blog

Čím vykurovať nízkoenergetický montovaný dom ?

Doba napreduje a prináša so sebou nové možnosti. Kým si naši predkovia v minulosti pri vykurovaní svojich príbytkov museli vystačiť s drevom alebo uhlím, vy na vykurovanie svojho montovaného nízkoenergetického domu máte viacero komfortných možností.

Elektrické podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie vo všeobecnosti patrí medzi obľúbené a vyhľadávané vykurovacie systémy. Takéto vykurovanie sála teplo, ktoré je po miestnosti distribuované rovnomerne. Systém podlahového vykurovania so sálaním tepla zároveň nemení vlhkosť vzduchu v miestnosti a nevíri prach.

Elektrický vykurovací systém vyhrieva podlahu prostredníctvom odporových vodičov, fólií alebo rohoží napojených na elektrickú sieť. Tieto sa ukladajú buď do betónovej mazaniny (akumulačné vykurovanie) alebo priamo pod podlahu (priame vykurovanie). V prospech elektrického podlahového vykurovania vypovedajú nižšie obstarávacie náklady, jednoduchá inštalácia, dobrá regulovateľnosť a pomerne rýchly výhrev veľkej plochy.

Nízkoenergetický montovaný dom však bude ekonomickejší, ak popri elektrickom podlahovom vykurovacom systéme využijete aj iné prídavné zdroje tepla, napríklad solárnu zostavu.

Plynový kondenzačný kotol

V prípade, že máte na stavebnom pozemku k dispozícii prípojku plynu môžete využiť na vykurovanie nízkoenergetického domu plynový vykurovací systém.

Pri výbere kotla by ste nemali hľadieť na možnú finančnú úsporu a pred klasickým kotlom  uprednostnite kondenzačný plynový kotol. Kondenzačný plynový kotol je síce drahší, no aj účinnejší a lepšie vyhovuje požiadavkám na zdroj tepla pre nízkoteplotné vykurovanie.

Kondenzačný kotol oproti klasickému plynovému kotlu dokáže využiť aj teplo z vodných pár obsiahnutých v spalinách a toto teplo ďalej odovzdať vykurovaciemu systému. V porovnaní s klasickým kotlom je tak účinnosť kondenzačného plynového kotla o 18 %  vyššia. Kondenzačný kotol ponúka možnosť pripojenia externého zásobníka na ohrev vody.

Rovnako ako v prípade elektrického podlahového vykurovania však dosiahnete ekonomickejšiu prevádzku, ak na spomínaný ohrev teplej vody využijete solárnu zostavu alebo tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlá

Tieto zariadenia, či už typu vzduch – voda, zem – voda alebo voda – voda, umožňujú efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie z okolitého prostredia.

Vyžadujú si pomerne vyššiu vstupnú investíciu, avšak následne počas dlhých rokov dokážu spoľahlivo znižovať prevádzkové náklady na vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlá sú primárne určené pre nízkoteplotné vykurovacie systémy v domoch s kvalitnou tepelnou izoláciou. Podľa spôsobu odovzdávania tepla do priestoru však môžu tepelné čerpadlá účinne ochladzovať nízkoenergetický montovaný dom, čo v čoraz väčšej miere oceňujú obyvatelia teplejších lokalít Slovenska.

Za splnenia presne definovaných podmienok môžete na inštálaciu tepelného čerpadla získať štátnu dotáciu, ktorú môžete použiť na zakúpenie tepelného čerpadla, poprípade na úhradu montážnych prác, skúšok a revízií.

Solárna zostava

Ako sme už vyššie v článku naznačili, solárne systémy dokážu nielen účinne ohrievať vodu, ale aj podporiť ktorýkoľvek vykurovací systém a prispievať tak k znižovaniu nákladov. Navyše ich využitie preukázateľne predlžuje životnosť iných vykurovacích zariadení.

Základnými časťami solárnej zostavy sú kolektor, ktorý zachytáva tepelnú energiu slnečných lúčov a bivalentný zásobník na ohrev vody. Súčasné solárne zostavy dokážu pri optimálnych podmienkach pre domácnosť zabezpečiť až 70 % teplej vody a ročne ušetriť 30 – 35 % potrebnej energie.

Podobne ako v prípade tepelných čerpadiel, aj na inštaláciu solárnej zostavy môžete získať štátnu dotáciu.

Kozub alebo kozubové kachle

Väčšinou predstavujú alternatívu doplnkových zdrojov tepla. Využiť môžete jednoduchšie sálavé kozuby (akumulačné kozuby) alebo zložitejšie zariadenia, ktoré sú cez zásobník vody zapojené do vykurovacieho systému.

V nízkoenergetickom montovanom dome s menšími tepelnými nárokmi sa použitie teplovzdušného kozuba javí ako nie príliš  ideálne riešenie.  Teplovzdušným kozubom sa totiž teplo distribuuje nerovnomerným prúdením vzduchu, takže v nízkoenergetickom montovanom dome môže dôjsť k rýchlemu prekúreniu priestoru a vytvoreniu tepelného diskomfortu.

Vhodnejšími alternatívami sú kozubové kachle alebo akumulačné kozuby, ktoré dokážu vytvorené teplo absorbovať a do priestoru ho sálavým spôsobom uvoľňovať dlhodobejšie a postupne.

Nebojte sa vzájomnej kombinácie

Zvolený vykurovací systém by mal vhodne zapadnúť do celkovej filozofie nízkoenergetických montovaných domov a spolupodieľať sa na šetrení nielen energie, ale predovšetkým vašich výdavkov. A nemusíte sa obávať ani vzájomnej kombinácie vykurovacích systémov. Ich kombinácia prinesie vyššiu efektivitu.

Kategórie
Blog

Tieniaca technika pre montované domy

Kvalitné okná na nízkoenergetických montovaných domoch idú ruka v ruke s kvalitnou tieniacou technikou. Rolety, žalúzie či iné tieniace prvky vám totiž môžu pomôcť dosiahnuť príjemný teplotný komfort v interiéri vášho domu počas letných horúčav alebo naopak, v zimnom období zabrániť zbytočným tepelným stratám.

Okrem spomenutého celoročného teplotného komfortu vám montáž vhodne zvolených tieniacich prvkov môže priniesť aj iné benefity. Ideálne by však bolo, keby ste s inštaláciou tieniacej techniky počítali už pri hrubej stavbe, pretože niektoré typy tieniacich prvkov si vyžadujú stavebnú predprípravu.

Tieniace prvky dokážu viac

Vaše okná budú vďaka tieniacim prvkom chránené pred poveternostnými vplyvmi, čím sa predĺži ich životnosť alebo môžu pomerne významne znížiť prienik vonkajšieho hluku do interiéru vášho montovaného domu. Za zmienku stojí aj ochrana vášho súkromia, nakoľko dokážu zabrániť vtieravým pohľadom zvedavcov.

Pre akú tieniacu techniku sa teda rozhodnúť?

Na trhu je široká ponuka tieniacich prvkov, ktoré sa podľa ich umiestnenia delia na interiérové alebo exteriérové.  Pri výbere by ste mali predovšetkým zohľadniť, aký účel chcete montážou konkrétnych tieniacich prvkov dosiahnuť.

Exteriérové tieniace prvky sú efektívnejšie

V prípade, že váš montovaný dom disponuje väčšími presklenými plochami alebo je orientovaný na juh a chcete zabrániť prehrievaniu interiéru domu, potom sú vhodné exteriérové tieniace prvky.

Tie sú efektívne aj v prípadoch, keď je váš montovaný dom situovaný na sever alebo bývate v chladnejších lokalitách Slovenska a vy chcete ochranou okien podporiť tepelnoizolačné vlastnosti montovaného domu. Teraz sa pozrieme na niektoré z nich.

1. Exteriérové rolety

Patria medzi obľúbené exteriérové tieniace prvky. Vďaka 95 % účinnosti pri zachytávaní tepla zo slnečných lúčov poskytujú účinnú ochranu pred prehrievaním sa interiéru montovaného domu. Podľa niektorých zdrojov počas zimy zabraňujú úniku tepla a zlepšujú súčiniteľ prestupu tepla až o 15%.

Pohon exteriérových roliet môže byť zabezpečený šnúrou, kľukou alebo patričný komfort vám môže zabezpečiť aj ich elektropohon na diaľkové ovládanie.

2. Exteriérové žalúzie

Sú najpoužívanejšie, pretože ich použitie v montovanom dome prináša nielen úspory na nákladoch za klimatizáciu či vykurovanie, ale poskytujú aj možnosť variabilnej regulácie svetla. Použitie kvalitných exteriérových žalúzií dokáže zlepšiť súčiniteľ prestupu tepla až o 18,5 %.

Žalúzie sa dajú rovnako ako exteriérové rolety ovládať ručne alebo pomocou diaľkového ovládača.

3. Fasádne exteriérové markízy 

Zriedkavá a menej využívaná alternatíva na zabránenie prehrievania montovaného domu, ktorá znižuje prestup tepla až o 90%.

Interiérové tieniace prvky menej efektívne, ale praktické

Ak chcete iba zabrániť oslneneniu interiéru vášho montovaného domu a poprípade vytvoriť súkromie pred pohľadmi okoloidúcich, potom vám pravdepodobne postačia interiérové tieniace prvky. Tie môžu byť nielen praktické, ale aj dizajnovo zaujímavé.

1. Interiérové vertikálne žalúzie

Majú jedinečnú schopnosť doladiť interiér  montovaného domu a nahradiť bytové doplnky ako sú záclony alebo závesy. Montáž si nevyžaduje nijaké náročnejšie postupy a ich ovládanie je jednoduché.

2. Interiérové horizontálne žalúzie

Predstavujú finančne najmenej náročnú a najjednoduchšiu alternatívu tieniacich prvkov proti slnečným lúčom a neželaným pohľadom. Žalúzie sú tvorené hliníkovými lamelami a sú určené do okien s izolačným dvojsklom alebo trojsklom. Bohatá ponuka farieb hliníkových lamiel umožňuje zladenie s akýmkoľvek interiérom montovaného domu.

Tieniace prvky sú nielen efektívne ale aj efektné

Tieniaca technika sa bezpochýb dokáže účinne spolupodieľať na ochrane pred nežiadúcim prehrievaním sa montovaného domu, či na zabraňovaní teplných únikov. Ich použitie či už v interiéri alebo exteriéri bude pôsobiť moderne a štýlovo. Záleží už iba na vás, ktorému typu tieniacich prvkov dáte prednosť.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov